“TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG”

(Ga. 11,25)

 

CÁO PHÓ

 

Trong niềm tin vào  ĐỨC KITÔ TỬ NẠN  và  PHỤC SINH

Tỉnh Dòng Chúa Quan Phòng Châu Âu  kính báo:

 

Ông Cố: Phanxico Xavie Nguyễn Hai

Sinh năm 1944

 

Là thân phụ nữ tu Martha Nguyễn Thị Hồng Hoa

Dòng Chúa Quan Phòng Portieux – Tỉnh Dòng  Châu Âu

Đang phục vụ tại Pháp

 

Đã được Chúa gọi về lúc 21 giờ 30 ngày 07.01.2019

Hưởng thọ  75  tuổi

 

Thánh Lễ An Táng sẽ được cử hành tại

Thánh Đường Giáo Xứ Vinh Quang – Buôn Ma Thuột

Lúc 08 giờ  00 ngày 11 tháng 01 năm 2019

Xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Ông Cố Phanxico Xavie.

 

                                                                                                    Kính Báo                                                                                                                                              VPTD Chúa Quan Phòng  Châu Âu

Comments powered by CComment