Trong niềm tin vào Tình Yêu Cứu Độ và Phục Sinh của Đức Giêsu Kitô,

 Gia đình chị em trong Tỉnh Dòng Chúa Quan Phòng Cần Thơ kính báo:

 

Ông Cố Gioan - Baotixita NGUYỄN NGỌC LŨY , sinh năm 1927. Hưởng thọ 93 tuổi.

 

Là thân phụ của nữ tu Marie - Anne NGUYỄN NGỌC HỮU Trưởng cộng đoàn Chánh Tòa Cần Thơ

 

qua đời lúc 16g45 ngày 23/07/2020 tại Họ đạo Cù Lao Giêng, thuộc Ấp Tấn Mỹ, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang.

 

 Thánh Lễ An Táng sẽ được cử hành lúc 14g 00 ngày 25.07.2020, tại Nhà Thờ Cù Lao Giêng  . 

 

Xin hiệp ý cầu nguyện cho ông cố mau về hưởng Nhan Thánh Chúa. 

 

 

 Ban Truyền Thông TD Cần Thơ

Comments powered by CComment