HỘI DÒNG CHÚA QUAN PHÒNG PORTIEUX

TỈNH DÒNG CÙ LAO GIÊNG

 “Người đã sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha,

thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới.” (Rm 6,4)     

 CÁO PHÓ

Chị em nữ tu Chúa Quan Phòng - Tỉnh Dòng Cù Lao Giêng báo tin :

                                                   

Nữ Tu Marie-Gabrielle NGUYỄN THỊ HẢO

 

   Sinh                                              : ngày 25 tháng 07 năm 1941

Tại                                                  : Phụng Hiệp – Cần Thơ

Nhập Dòng                                  : ngày 02 tháng 02 năm 1959

Khấn Dòng                                  : ngày 31 tháng 05 năm 1961

Khấn Trọn                                  : ngày 02 tháng 07 năm 1969

đã được Chúa gọi về với Người

 lúc 1 : 45 ngày 20 tháng 01 năm 2020, tại nhà Hưu Dưỡng Cù Lao Giêng

Hưởng thọ                                  : 79 tuổi

Khấn dòng                                   : 59 năm

 

Nghi thức nhập quan : 15:00 ngày 20.01.2020 do Linh Mục Gioan Botixita Châu Ngọc Phương.

Thánh Lễ an táng: lúc 6:00 ngày 21.01.2020 do Đức Giám Mục Giuse TRẦN VĂN TOẢN chủ tế tại nguyện đường Tu Viện Cù Lao Giêng.

       Quá trình phục vụ:

1961 – 1963        : Hòa Thành – Cà Mau

1963 – 1967        : Sóc Trăng

1967 – 1975        : Cù Lao Giêng

1975 – 1989        : Trưởng CĐ. Trung Thành – Kinh 8

1989 -  1993        : Phụ trách Thỉnh viện – Cần Thơ

1993 – 2002        : Trưởng CĐ. Cái Rắn

2002 – 2006        : TCĐ. Châu Đốc

2006 – 2007        : Phụ trách Thỉnh viện – Cần Thơ

2007 – 2016        : TCĐ. Cái Đôi

2016 – 2020        : Nhà Hưu Dưỡng Cù Lao Giêng

 

Xin cầu cho linh hồn nữ tu  Marie- Gabrielle Nguyễn Thị Hảo  được sớm về hưởng nhan thánh Chúa.         

                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                Kính Báo.

 

Comments powered by CComment