Ngày 15/09/2018, Tỉnh Dòng Châu Âu đã tổ chức lễ cho 14 soeurs mừng 50, 60, 70, 75 và 80 năm khấn dòng. Chúng con tạ ơn Chúa đã thương yêu gìn giữ và che chở quý soeurs trong suốt chặng đường dài của đời dâng hiến. Xin Chúa tiếp tục nâng đỡ, đồng hành và ban ơn sức khỏe cho quý soeurs trong những năm tháng còn lại. Xin cho quý soeurs được luôn vui tươi, bình an và hạnh phúc. 

Danh sách quý ngoại mừng lễ

50 năm

Sr Marie - Vincent PONTUER

sr Colete SO SOPHIN

60 năm

Sr Marie - Anne KOPP

Sr Marie - Bernadette PERISSE

Sr Nicole STEUX

70 năm

Sr Marthe - PAI

Sr Marie -  Philippe SCHWALM

Sr Marie - Madeleine WANG KUE LIN

75 năm

Sr Isabelle BOURQUIN

Sr Yves - Marie HERBINIERE

Sr Jeanne - Francoise MOUROT

80 năm

Sr Francoise CAUVE

Sr Joséphine SERVAIS

Sr Ferdinande VO THI PHUNG

 

Xin giới thiệu một số hình ảnh của ngày lễ: