“Người đã sống lại từ cõi chết. Nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha

Thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới” (Rm 6,4)     

 

CÁO PHÓ

Chị em nữ tu Chúa Quan Phòng - Tỉnh Dòng Cù Lao Giêng báo tin :

 

                                                   

Nữ Tu Constance VÕ THỊ MỸ

 

   Sinh                                              : ngày 28 tháng 04 năm 1928

Tại                                                  : Cái Trầu - Sóc Trăng

Nhập Dòng                                  : ngày 08 tháng 09 năm 1948

Khấn Dòng                                  : ngày 08 tháng 09 năm 1950

Khấn Trọn                                  : ngày 08 tháng 09 năm 1956

 

đã được Chúa gọi về với Người

 lúc 0 : 15 ngày 01 tháng 07 năm 2019, tại nhà Hưu Dưỡng Cù Lao Giêng

Hưởng thọ                                  : 91 tuổi

Khấn dòng                                   : 69 năm

 

Nghi thức nhập quan : 16:30 ngày 01.07.2019

Thánh Lễ an táng: lúc 6:00 ngày 02.07.2019 do Đức Giám Mục Giuse TRẦN VĂN TOẢN chủ tế tại nguyện đường Tu Viện Cù Lao Giêng.

 

       Quá trình phục vụ:

1950 – 1955        : Nam Vang

1955 – 1962        : Sóc Trăng

1962 – 1970        : Saigon

1970– 2007         : Cần Thơ

28.04.2007           : Nhà Hưu Dưỡng

 

Xin cầu cho linh hồn nữ tu Constance Võ Thị Mỹ được sớm về hưởng nhan thánh Chúa.         

                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                Kính Báo.

Comments powered by CComment