HỘI DÒNG CHÚA QUAN PHÒNG PORTIEUX

TỈNH DÒNG CÙ LAO GIÊNG

 

“Người đã sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha,

thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới.” (Rm 6,4)     

 

CÁO PHÓ

Chị em nữ tu Chúa Quan Phòng - Tỉnh Dòng Cù Lao Giêng báo tin :

                                                   

Nữ Tu Saint-Croix NGUYỄN THỊ DƯ

 

   Sinh  ngày 15 tháng 10 năm 1925

Tại  Xóm Chiếu – Sài Gòn

Nhập Dòng  ngày 08 tháng 09 năm 1944

Khấn Dòng  ngày 08 tháng 09 năm 1947

Khấn Trọn  ngày 08 tháng 09 năm 1954

 

đã được Chúa gọi về với Người

 lúc 15 : 00 ngày 25 tháng 07 năm 2020, tại nhà Hưu Dưỡng Cù Lao Giêng

Hưởng thọ  : 95 tuổi

Khấn dòng   : 73 năm

 

Nghi thức nhập quan : 9:00 ngày 26.07.2020

Thánh Lễ an táng: lúc 6:00 ngày 27.07.2020 tại nguyện đường Tu Viện Cù Lao Giêng.

       Quá trình phục vụ :

1947 – 1970  : Campuchia

1970   : về Việt Nam,  Sa Đéc. 

23.04. 2014 : Nhà Hưu Dưỡng Cù Lao Giêng

 

 

Xin cầu cho linh hồn Nữ tu Saint-Croix NGUYỄN THỊ DƯ được sớm về hưởng nhan thánh Chúa.                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Kính Báo

Comments powered by CComment