Xin giới thiệu với các bạn trẻ về sinh hoạt của các em đệ tử trong một ngày sống. 

 

Ban Truyền Thông TD Cần Thơ

Comments powered by CComment