Xin mới các bạn thưởng thức nhạc phẩm: TẠI SAO KHÔNG ĐI TU HỠI EM của cha Nhạc Sĩ Tiến Linh, với hình ảnh của các em khối huấn luyện TD Cần Thơ. 

Ban Ơn Gọi TD Cần Thơ

Comments powered by CComment