Thánh Vịnh Tuần II

  1. Lời Chúa

Bài Đọc I: Gr 31,7-9

“Ta sẽ lấy lòng từ bi dẫn dắt kẻ đui mù và què quặt”

Bài Đọc II: Dt 5,1-6

“Con là tư tế đến muôn đời theo phẩm hàm Menkixêđê”

Bài Phúc Âm: Mc 10,46-52

“Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy”

46 Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Giê-ri-khô. Khi Đức Giê-su cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Giê-ri-khô, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường, tên anh ta là Ba-ti-mê, con ông Ti-mê. 47 Vừa nghe nói đó là Đức Giê-su Na-da-rét, anh ta bắt đầu kêu lên rằng:“Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!”48Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng:“Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!”49 Đức Giê-su đứng lại và nói:“Gọi anh ta lại đây!” Người ta gọi anh mù và bảo:“Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy!”50 Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giê-su. 51 Người hỏi:“Anh muốn tôi làm gì cho anh?” Anh mù đáp:“Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được.”52 Người nói:“Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh!” Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi.

 

  1. Suy Niệm

Bài đọc thứ nhất ngôn sứ Giêrêmia đã nói tiên tri về Sion, về Giêrusalem, vì bất trung sẽ bị thất thủ. Tuy nhiên ngôn sứ lại nói những điều đầy hy vọng cho tương lai của dân Chúa. Thiên Chúa sẽ cứu, sẽ giải thoát dân và ký kết với dân một giao ước mới. Dân sẽ được giải thoát và được hạnh phúc. Ngôn sứ cũng loan báo thời cứu độ, thời mà: “kẻ đui mù, què quặt, người mang thai …” cũng được chữa lành, cứu thoát.

Còn Bài Tin Mừng nói tới một người mù tên là Bactimê được chữa lành giúp chúng ta hiểu điều quan trọng là: ơn khai sáng tâm linh là ơn cần thiết cho hết mọi người. Có ơn khai sáng tâm linh chúng ta mới nhận ra Đấng mời gọi chúng ta và chúng ta mới nhìn ra con đường phải đi, công việc phải làm. 

Lạy Chúa, trước những khám phá kỳ diệu của khoa học kỹ thuật, con người hiện đại đang bị mù tối trong sự kiêu căng, tự mãn, không cần có Thiên Chúa, không chấp nhận sự hiện hữu của Ngài. Xin Chúa thức tỉnh lương tâm chúng con, để chúng con nhận ra sự hạn chế của trí khôn nhân loại trước sự khôn ngoan vô bờ của Thiên Chúa. Amen

Lm.Dominico Nguyen

Comments powered by CComment