Như cây hoa huệ trắng ngần

Giu-se công chính tảo tần tháng năm

Một đời luôn sống âm thầm

Chăm lo gia thất, Thánh nhân kiên cường.

 

Xinh tươi như đoá hướng dương

Luôn nhìn lên Chúa, khiêm nhường thực thi

Đơn sơ vượt khó ngại chi

Vươn lên toản gát sợ gì ngày mai!

 

Cuộc đời tuy chẳng được dài

Giu-se gần gũi như mai dịu hiền

Dẫu cho sóng gió triền miên

Thánh nhân tin cậy, trung kiên vượt ngàn.

 

Tựa nhánh hoa cau bình an

Giu-se tha thiết chứa chan ân tình

Bạn hiền Đức Mẹ khiết trinh

Cha nuôi Con Chúa anh minh cõi lòng…

 

                                                Lm. Xuân Hy Vọng

Write comment (0 Comments)