Các video clip của khóa Thường huấn  với chủ đề " CÁC THÁCH ĐỐ TRONG VIỆC ĐÀO TẠO TU SĨ TRẺ HIỆN NAY" từ ngày 19-22/11/2019 tại trung Tâm Mục Vụ TGP Sài Gòn do Ủy Ban Tu Sĩ trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam tổ chức.

Ngày 19-20/11/2019: Sr Thecla Trần Thị Giồng (Dòng Đức Bà)
Chủ đề: Những thách đố trong việc đào tạo nhân bản và thiêng liêng
 
 
 
 
 
 
 

Comments powered by CComment