Ngày 18/05/2022, ĐTC Phanxicô đã ban hành phúc chiếu cho phép tu sĩ không giáo sĩ có thể làm bề trên thượng cấp trong dòng giáo sĩ thuộc quyền Tòa Thánh.
 

Phúc chiếu của Đức Thánh Cha viết:
“Trong buổi tiếp kiến hôm 11/02 dành cho Đức Hồng y Tổng trưởng và Đức Tổng giám mục Thư ký của Bộ các Tu hội Đời sống Thánh hiến và Các Hội đời sống tông đồ (gọi tắt là Bộ Tu sĩ), Đức Thánh Cha ban cho Bộ này năng quyền, theo sự phân định và từng trường hợp, cho phép các thành viên không giáo sĩ làm Bề trên thượng cấp trong những Tu hội thánh hiến giáo sĩ thuộc quyền Giáo hoàng và Hội đời sống tông đồ giáo sĩ thuộc quyền Giáo hoàng thuộc nghi lễ Latin và những thể chế phụ thuộc, bằng việc chuẩn chước khoản số 588 triệt 2 của Bộ giáo luật và luật riêng của mỗi Tu hội đời sống thánh hiến hoặc Hội đời sống tông đồ, trong khi vẫn giữ nguyên khoản luật số 134, triệt 1.”

Hội nghị toàn thể lần thứ 22 của Liên hiệp Quốc tế các Bề trên Tổng quyền dòng nữ (UISG) diễn ra tại Roma từ ngày 02 đến 06/5/2022, với chủ đề “Đón nhận tính dễ bị tổn thương trong tiến trình hiệp hành”.
 

Ngọc Yến - Vatican News

Khoảng 700 nữ tu của 71 quốc gia, trong đó có 520 Bề trên Tổng quyền tham dự trực tiếp, tập trung thảo luận về các chủ đề liên quan đến hiệp hành tính, bao gồm: tính dễ bị tổn thương, tiến trình hiệp hành, đời sống tu sĩ và hiệp hành tính, ngoại vi, lời mời gọi biến đổi.

Các nữ tu đến từ khắp nơi trên thế giới, mong muốn thúc đẩy sứ vụ, sự hiệp thông và linh đạo. Một diễn đàn quốc tế, nơi các Bề trên Tổng quyền có thể chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi thông tin, hỗ trợ lẫn nhau với tư cách là những nhà lãnh đạo của Giáo hội và thế giới, trong số các nhiệm vụ khác khuyến khích các nhà lãnh đạo thúc đẩy đối thoại và cộng tác.

Bản dịch tiếng Việt kinh Thánh hiến cho Trái tim Vỗ nhiễm Mẹ Maria sẽ được Đức Thánh Cha đọc trong nghi thức thống hối được cử hành tại đền thờ thánh Phêrô vào chiều ngày 25/3/2022. Tất cả các giám mục và linh mục trên thế giới được mời gọi hiệp ý với ngài trong cử hành thánh hiến này.
 

Vatican News

Lạy Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ của chúng con, trong thời gian thử thách này, chúng con chạy đến cùng Mẹ. Mẹ là Mẹ, Mẹ yêu thương chúng con và Mẹ biết chúng con: không có nỗi lo lắng nào trong lòng chúng con mà Mẹ không thấy. Lạy Mẹ của lòng thương xót, nhiều lần chúng con đã cảm nghiệm được sự dịu dàng quan phòng của Mẹ, sự hiện diện của Mẹ mang lại an bình, bởi vì Mẹ luôn hướng dẫn chúng con đến với Chúa Giêsu, Hoàng tử của hòa bình.

Sứ điệp Mùa chay năm nay của Đức Thánh Cha được công bố tại Phòng báo chí Tòa Thánh vào sáng thứ Năm 24/02, có chủ đề:“Khi làm điều thiện, chúng ta đừng nản chí, vì đến mùa chúng ta sẽ được gặt, nếu chúng ta không sờn lòng. Vậy bao lâu còn cơ hội, chúng ta hãy làm điều thiện cho mọi người” (Gl 6, 9-10a)
 

Ngọc Yến - Vatican News

“Khi làm điều thiện, chúng ta đừng nản chí, vì đến mùa chúng ta sẽ được gặt, nếu chúng ta không sờn lòng. Vậy bao lâu còn cơ hội, chúng ta hãy làm điều thiện cho mọi người” (Gl 6, 9-10a)

Anh chị em thân mến,

Hướng đến Ngày Đời sống Thánh hiến 02/02 sắp đến, Đức Hồng y João Braz de Aviz, Tổng trưởng, và Đức Tổng giám mục José Rodríguez Carballo, Tổng Thư ký của Bộ về các Tu hội Đời sống Thánh hiến và Các Tu đoàn Tông đồ, gọi tắt là Bộ Tu sĩ gởi thư đến tất cả những người nam nữ sống đời thánh hiến, mời gọi họ tham gia vào tiến trình hiệp hành trong Giáo hội và trong cộng đoàn.
 

Ngọc Yến - Vatican News

Trong thư công bố hôm 29/01, nhân Ngày Đời sống Thánh hiến lần thứ 26, sau khi thông báo Đức Thánh Cha sẽ cử hành Thánh lễ vào ngày 02/02 tới đây tại Đền thờ Thánh Phêrô, Đức Hồng y Tổng trưởng và Đức Tổng Giám mục Thư ký nhắc lại chủ đề của thư năm ngoái “thực hành tinh thần hiệp thông”. Tinh thần này là một bước chuẩn bị cho tiến trình hiệp hành mà Giáo hội đang thực hiện: hiệp thông, tham gia và sứ vụ. Vì vậy, trong thư gửi đến các tu sĩ năm nay, Bộ Tu sĩ mời gọi những người thánh hiến dừng lại ở khía cạnh thứ hai: sự “tham gia”. Mỗi người làm phần vụ của mình, tham gia cách thiết thực, không ai được miễn trừ, không ai phải cảm thấy mình bị loại trừ, không ai có thể nói “Không liên quan đến tôi”.