Ngày 04/05/2023, tại Cutting, lễ kỷ niệm 230 năm ngày qua đời của Cha Gioan Martinô MOYE được tổ chức với đông đảo chị em Chúa Quan Phòng Portieux, Chúa Quan Phòng Saint Jean de Bassel và giáo dân tham dự.

 Thánh lễ do Đức Cha Jean-Pierre Vuillemin chủ tế, Ngài là Giám mục phó của Giáo phận Metz và được bổ nhiệm làm Giám mục chính tòa ở Mans, cùng đồng tế có Đức Cha Jean Paul Mathieu nguyên Giám Mục giáo phận Saint Dié và 7 linh mục .

 Sau thánh lễ mọi người quây quần trong bữa tiện hiệp thông mang màu sắc Việt nam do các nữ tu và các tình nguyện viên của cộng đoàn giáo xứ chuẩn bị.