Hội Dòng Chúa Quan Phòng Portieux, Tỉnh Dòng Châu Âu xin hiệp ý cầu nguyện cho 3 Soeurs:

1. Sr Marie - Pascale LANTA (Bờ Biển Ngà)

2. Sr Paul - Clarisse TONVOUOH AMMA TAMIA (Bờ Biển Ngà)

3. Sr Marie - Brigitte TRẦN NGUYỄN THANH THIÊN (Việt Nam)

Ba chị em sẽ tuyên khấn vĩnh viễn trong Dòng Chúa Quan Phòng Portieux vào ngày Chúa Nhật 29/05/2022, tại Nhà Mẹ Portieux. Thánh Lễ diễn ra lúc 10.30 sáng, có truyền hình trực tiếp (sẽ thông báo đường link sau). 

Xin hiệp lòng cầu nguyện cho các em được chuẩn bị tâm hồn sốt sắng để nói lên lời giao ước trọn đời của mình với Chúa, và xin cho mọi sự được diễn ra tốt đẹp theo Thánh Ý.