Cám ơn Chúa một Năm cũ đã qua với biết bao hồng ân của Ngài ban cho chúng ta, cám ơn Chúa một Năm mới đến. Xin dâng lên Chúa đoạn đường mới này, xin Ngài tiếp tục ở bên và soi dẫn chúng con sống đẹp lòng Ngài. 

Cầu chúc mọi người một Năm mới bình an và mọi điều thiện hảo.