Roma. Đức Hồng y Quốc Vụ Khanh Toà Thánh, Pietro Parolin nói tông hiến “Praedicate evangelium” đại diện cho việc thực hiện một trong những mục tiêu chính của triều đại Giáo hoàng của Đức Thánh Cha Phanxicô là cải cách Giáo triều Rôma.
 

Văn Cương SJ - Vatican News

“Những thay đổi về cấu trúc, những điều mới được quyết định bởi bối cảnh hiện tại, những quy trình đã được tiến hành trong nhiều năm và cuối cùng đã hoàn thành”, Đức Hồng Y Pietro Parolin đã nói về Tông hiến cải tổ Giáo triều Rôma - Praedicate evangelium - được công bố vào ngày 19 tháng 3 và sẽ có hiệu lực vào ngày 5 tháng 6 tới đây. Với Tông hiến này, Đức Hồng Y Parolin nói, “một trong những mục tiêu chính mà triều đại ĐTC Phanxicô đã đặt ra ngay từ đầu và đã được thực hiện”.

Trưa Chúa nhật 8/5, Chúa Nhật thứ Tư Phục Sinh, Lễ Chúa Chiên Lành, Đức Thánh Cha đã cùng đọc Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng với đông đảo tín hữu hiện diện tại quảng trường thành Phêrô. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha nói đến 3 động từ chính của bài Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay: nghe, biết và theo. 

Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Tin Mừng của Phụng vụ hôm nay nói với chúng ta về mối dây liên kết giữa Chúa và mỗi người chúng ta (x. Ga 10,27-30). Để làm điều này, Chúa Giêsu sử dụng một hình ảnh dịu dàng và đẹp, đó là hình ảnh của người mục tử với con chiên. Và Chúa Giêsu giải thích điều đó bằng ba động từ: “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi và tôi biết chúng và chúng theo tôi” (câu 27). Ba động từ: nghe, biết, theo. Chúng ta hãy xem ba động từ này.