“Lạy Cha, con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên mộtnhư Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để họ cùng ở trong chúng ta. Như vậy thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai Con”. (Ga 17, 20 - 21)

Write comment (0 Comments)

Cám ơn Chúa một Năm cũ đã qua với biết bao hồng ân của Ngài ban cho chúng ta, cám ơn Chúa một Năm mới đến. Xin dâng lên Chúa đoạn đường mới này, xin Ngài tiếp tục ở bên và soi dẫn chúng con sống đẹp lòng Ngài. 

Cầu chúc mọi người một Năm mới bình an và mọi điều thiện hảo. 

Write comment (0 Comments)