Các giáo viên và học sinh của cộng đồng “Thánh Patrick-Chúa Quan Phòng” ở Quito (Equateur-Châu Mỹ Latinh) đã tham dự buổi lễ lập lại lời khấn trọn đời và lời khấn thánh hiến đầu tiên của các thầy dòng Chúa Quan Phòng Champion ở Equateur.

Tạ ơn Chúa với đại gia đình Jean-Martin Moyë.

CHÚC MỪNG CÁC THẦY

 

 

 

 

 

BTT

 

4 sơ TD TÂY NGUYÊN được phép đi hành hương nhà Mẹ Portieux đã đến Paris
Sr. M. Stephane Vũ Thị In
Sr M. Dominique Lưu Thị Mến
Sr. Simone Đinh Thị Quy
Sr. M. Thérèse Nguyễn Thị Thùy Lan
Tạ ơn Chúa với quý Soeurs

BAN TRUYỀN THÔNG