Sr. Marie-Eustasie TRẦN LIÊN ÁI

 

"Quả thật, Ta bảo các ngươi: những gì các ngươi đã làm cho một người trong các anh em hèn mọn nhất này của Ta, là các ngươi đã làm cho chính mình Ta" (Mt. 25,40)

Sáng ngày 28/10/2023

Sr Danielle GUITTRE

Đã được Chúa gọi về với Chúa

 

Sr. Danielle GUITTRE sinh ngày 22 tháng 4 năm 1940 tại Châtel/Moselle ở Vosges.

Khấn lần đầu ngày 19 tháng 3 năm 1964. 

Khấn vĩnh viễn ngày 11 tháng 4 năm 1970.

Thi hành sứ mệnh:

- Năm 1963, sơ được gửi đến một trường học ở Nancy.

- Ngày 23 tháng 3 năm 1964, sơ thực tập 5 tháng tại Vincennes.

- Từ tháng 9 năm 1964 đến tháng 11 năm 1966, gia nhập cộng đoàn Colombes, được đào tạo làm giáo lý viên tại rue de Varennes ở Paris.

- Vào tháng 12 năm 1966, sơ được gửi đến cộng đoàn Bayard.

- Sơ đến cộng đoàn St Dizier ở Haute-Marne, thuộc quận “Vert-Bois”, dạy giáo lý.

- Vào Nhà tập II ở Portieux vào tháng 10 năm 1969.

- Sau khi khấn vĩnh viễn, sơ gia nhập cộng đoàn Lépanges sur Vologne, dạy giáo lý ở Charmois và Cheniménil.

- Ngày 8 tháng 9, đến cộng đoàn St Laurent (Vosges).

  Trong 2 năm, sơ đã giúp đỡ một người khuyết tật ở Chantraine.

- Vào ngày 9 tháng 9 năm 1974, sơ đến St Dizier.

- Sau đó sơ là nhân viên bán hàng trong một siêu thị.

- Sơ cũng đảm nhận một số trách nhiệm: trưởng cộng đoàn từ năm 1993, đại biểu liên hiệp CFDT và cố vấn tòa án công nghiệp.

- Nghỉ hưu từ năm 2001, sơ sống một mình tại SAINT-DIZIER trực thuộc cộng đoàn BAR LE DUC (Meuse).

 

Trong suốt cuộc đời, sơ Danielle gần gũi với các em nhỏ và sống hết sức đơn giản và kín đáo.

 

Tang lễ được cử hành tại nhà nguyện của tu viện Portieux

Ngày 31 tháng 10 năm 2023 lúc 10 giờ sáng

 

Xin Chúa đón nhận Sơ vào sự Bình An, Niềm Vui và Ánh Sáng vĩnh cửu của Ngài.