Gia Đình Huynh Đệ Chúa Quan Phòng Bạc Liêu mỗi đầu tháng đều gặp nhau . Quý anh chị gặp nhau cùng với quý soeurs, có giờ cầu nguyện và chia sẻ sứ vụ trong tháng qua. Cùng nhau dự định cho tháng sau, để cùng thi hành sứ mệnh theo tinh thần Cha Á Thánh Gioan Martino Moye. Mỗi thành viên rất vui vẻ và hăng say chi sẻ sứ những gì mình đã làm được trong tháng qua, qua những việc làm hữu ích, như đi thăm viếng người già, người neo đơn, người bệnh, đọc kinh, cầu nguyện cho gia đình...giúp đỡ những người đang gặp khó khăn với chút gì mình có thể. 

Một vài hình ảnh của buổi họp mặt tại Cộng Đoàn Bạc Liêu

Ban Truyền Thông TD Cần Thơ