Ngày 4 tháng 5 hàng năm, theo như thường lệ thì gia đình huynh đệ sẽ trở về Tỉnh Dòng để cùng nhau mừng lễ Cha Gioan Martino Moye. Năm nay, vì tình hình dịch bệnh nên việc tổ chức phải ngừng lại, vì thế  quý Soeurs  tại các Cộng Đoàn đã quy tụ quý anh chị trong Gia Đình Huynh Đệ Chúa Quan Phòng để cùng nhau thắp nén hương tưởng nhớ đến người Cha chung.

Quý Soeurs dành thời gian giúp quý anh chị ôn lại về cuộc đời của Cha, về những công trình Cha đã làm để thành lập và gìn giữ Hội Dòng, và nhất là những hy sinh âm thầm của Cha trong những ngày tháng cuối đời. Cha đã để lại không những cho các Nữ tu mà còn cho tất cả quý anh chị trong Gia Đình Huynh Đệ một gia tài cao quý đó chính là Linh Đạo, là Đặc Sủng, để tất cả là cánh tay nối dài của Cha tiếp tục lan tỏa tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa trên mọi người, nhất là những người nghèo.

Xin Cha tiếp tục cầu bầu cùng Chúa cho quý anh chị trong Gia Đình Huynh Đệ luôn bắt chước các nhân đức của Cha, sống tinh thần là một người con của Chúa Quan Phòng trong ơn gọi gia đình.

Hình ảnh quý anh chị tại các cộng đoàn:

Cộng Đoàn  Cái Đôi

Cộng Đoàn Tân Quới

Cộng Đoàn Mông Thọ

 

Ban Truyền Thông TD Cù Lao Giêng