Tinh thần Dòng là đường hướng, là mục đích cốt yếu của một Hội Dòng, chính đường hướng, mục đích sẽ tạo nên một nếp sống rất riêng của Hội Dòng. Đối với Hội Dòng Chúa Quan Phòng tinh thần Dòng đó là bốn nhân đức căn bản: Đơn Sơ, Khó Nghèo, Phó Thác và Bác Ái mà cha Á Thánh Gioan Martino Moye đã xây dựng, đó là nền tảng thật vững chắc xây nên ngôi nhà của Hội Dòng. Trong bốn nhân đức mà tôi được học, tôi nhận ra nhân đức để lại trong tôi nhiều dấu chấm hỏi và ao ước đó là đức Khó Nghèo. 

Ngày nay cuộc sống càng văn minh, hiện đại, người ta thường chọn cho mình một lối sống an nhàn, hưởng thụ cá nhân, luôn chạy theo những xu hướng thời đại để thích nghi với môi trường, với hoàn cảnh xã hội, vì thế sống khó nghèo trong thời đại ngày nay là một điều không mấy dễ dàng, đó là một thách đố trong thời đại mới và tôi tự hỏi: vậy làm sao có để thể sống nghèo trong thời đại mới? 

Mở lại những trang Tin Mừng, Chúa Giêsu khi bắt đầu công cuộc rao giảng của mình, Ngài đã mở ra một con đường dẫn đến Nước Trời: “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ” (Mt 5,3). Theo cái nhìn của người đời, nghèo là một sự sỉ nhục, nghèo bị mọi người khinh miệt, bị bỏ rơi, không ai quan tâm bị đẩy ra bên lề xã hội. Còn đối với Chúa Giêsu nghèo là một phúc lộc, bởi chính Ngài đã sống nghèo khó: khi rao giảng Tin Mừng “không có chỗ tựa đầu” (Mt 8,20), hằng đêm ngủ trong Vườn Cây Dầu (Lc 21,37); khi vâng phục thánh ý Chúa Cha, chết trần trụi trên thập giá vì yêu thương nhân loại: “Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự” (Pl 2,8). Đó là cái nghèo vì tình yêu, vì yêu Ngài đã tự hủy ra không trên thập giá để nối kết nhân loại với Thiên Chúa. Ngài luôn chúc phúc và ban ơn cho những ai sống đời sống khó nghèo. 

Tin tưởng như thế, Cha Á Thánh noi gương Chúa Giêsu đã chọn cho mình một cuộc sống nghèo. Sự nghèo khó của cha được thể hiện ở lòng tin tưởng, cậy trông và phó thác vào tình yêu Thiên Chúa. Cha luôn bằng lòng với những của ăn thanh đạm ở thôn quê, những nơi cha đi tới. Khi truyền giáo ở Trung Hoa, cha thiếu thốn mọi sự về tiện nghi, hoàn cảnh và phương tiện, điều đó giúp cha cảm thấy rất dễ chịu: “Cha đang ở trong những hoàn cảnh mà cha sẽ rất dễ chịu nếu có được như các con một ít bánh và ít khoai tây. Thiên Chúa muốn như vậy; ước gì thánh ý Ngài được thể hiện! Cha coi đó là một ơn thật sự” (HD.211). Đối với cha Sự thiếu thốn nhưng dễ chịu và tiện nghi đời này là điều làm nên các thánh” Sự hưởng thụ thế gian này khiến cho nhân đức yếu kém đi và nuôi dưỡng tật xấu… và đã có lần Cha giáo huấn các nữ tử của Ngài: “Về sự khó nghèo đó là kho tàng cha để lại làm phần của các con” Nếu các con thuộc về số những người này, cha mừng cho các con. (HD.227). 

Nhìn vào gương của cha tôi hiểu được tại sao sống nghèo tạo nên những bậc thánh nhân, là vì sống nghèo là cơ hội luyện tập nhân đức khiêm tốn, sống hãm mình hơn, luôn cậy trông, tin tưởng, phó thác vào tình yêu Thiên Chúa, cho sự chăm sóc của Ngài và yêu thương tha nhân. Sống nghèo làm cho tâm hồn thanh thoát, bình an không bận tâm lo lắng về điều gì, sãn sàng yêu thương, sẵn sàng phục vụ như lời cha đã nói: “Càng có ít của cải bao nhiêu, các con càng có khả năng làm tròn chức vụ của mình” (HD.147). Cha còn nói rằng: “Cha biết các con chẳng có thể dựa vào tiền bạc của cải của mình, mà giúp đỡ kẻ bần cùng bao nhiêu, nhưng nếu các con chia sẻ với họ cái ít ỏi mà các con có, thì đức thương yêu của chúng con sẽ làm vui lòng Thiên Chúa hơn đức thương yêu của những nhà giàu dư giật mới cho” (HD.100). Tôi đã có kinh nghiệm được điều này trong hoàn cảnh rất khó khăn hiện nay, chúng tôi cùng cộng tác với những ân nhân, chia sẻ những của ăn vật chất cho những người sống xung quanh mình trong mùa dịch mọi nhà, mọi ngõ phải cách ly. Qua việc chia sẻ những món quà nho nhỏ đó, giúp tôi nhận ra rằng bản thân luôn đồng cảm với các anh chị em xung quanh mình, đặc biệt là những người nghèo khổ. Tôi luôn tin rằng Chúa luôn yêu thương bênh đỡ và ban đầy tràn cho những ai dám dấn thân sống nghèo như Ngài. 

Tạ ơn Thiên Chúa Đấng luôn yêu thương và mời gọi con bước theo Ngài trong Hội Dòng Chúa Quan Phòng. Tạ ơn Chúa đã hun đúc và nuôi dưỡng tôi trong tinh thần của Đấng Sáng Lập. Sống theo tinh thần của cha, đặc biệt là nhân đức khó nghèo đã giúp con thêm lòng yêu mến Chúa, sống tin tưởng và phó thác cuộc đời tôi trong ý định của Chúa. Xin Cho con một con tim tự do và thanh thoát hơn mỗi ngày để con bước theo Chúa Giêsu nghèo khó. 

Tập  sinh Marie - Nino Hoàng Thị Thanh Phương

Lớp N 2020 TD Tây Nguyên