Cha kính mến! 

Chúng con quy tụ về bên cha trong mỗi buổi chiều ngày thứ sáu để cùng nhau lắng nghe những lời hướng dẫn đầy ân cần và tràn đầy tình yêu thương cha dành cho chúng con. 

Cha ơi! Thời gian trôi qua rất nhanh mới ngày nào chị em chúng con bước chân vào ngôi nhà Tập Viện này thì giờ đây chúng con đang chuẩn bị ra đi cho sứ mạng phục vụ của người nữ tu tông đồ. Hành trang chúng con mang theo đó là tình yêu của Đức Kitô mà chúng con đã được chuẩn bị trong năm nhà tập này. Chúng con tin rằng mang trong mình trái tim của Đức Kitô  chúng con sẽ nhìn tha nhân như chính Đức Kitô đã nhìn, chạnh lòng thương như chính Đức Kitô đã chạnh lòng thương, đưa tay ra phục vụ như Đức Kitô đã phục vụ để rồi chúng con sẵn sàng dấn thân trong mọi hoàn cảnh, trên những bước đường và cả ở những nơi chúng con sẽ tới. 

Chúng ta hãy để tương lai cho Chúa Quan Phòng và hãy cứ dùng hiện tại cho có ích; chúng ta hãy làm tất cả những gì tùy thuộc chúng ta, và Thiên Chúa sẽ lo liệu cho những gì liên can tới chúng ta. Có xảy ra điều gì đi nữa, thì mọi sự sẽ trở thành vinh quang cho Thiên Chúa và ích lợi cho chúng ta.” (HD trg 238) 

Lời Cha hôm nay như một lời an ủi và nhắc nhở chúng con giữa cơn đại dịch này, chúng con cũng có những lo lắng, những nỗi bất an trong lòng… nhưng trên hết mỗi người chúng con đã in sâu tinh thần của Hội Dòng là phó thác hoàn toàn vào Chúa Quan Phòng, thì dù xảy ra chuyện gì thì hy vọng rằng chúng con sẽ can đảm đón nhận với tất cả tấm lòng con thảo của Chúa Quan Phòng. Chúng con trao những ngày sắp tới cho Chúa Quan Phòng và chúng con sẽ sống từng phút giây hiện tại và làm cho nó tốt đẹp hơn để mỗi giây phút trôi qua chúng con sẽ không hối tiếc. 

Cha kính yêu, chúng con tin chắc rằng giờ này trên thiên quốc cha cũng đang cầu nguyện cho từng người chúng con, cách riêng là người con đáng thương của cha là quý soeurs đang đau ốm, đang gặp thử thách trong đời sống thánh hiến. Xin cha cầu bầu cùng Chúa cho quý soeurs được mau lành bệnh và cho những người con của cha đang phục vụ các bệnh nhân covid trong các bệnh viện được bình an, can đảm và một tinh thần phục vụ như xưa kia cha đã phục vụ và cho các soeurs đang gặp khó khăn được thêm lòng yêu mến Chúa và vượt qua thử thách quý soeurs đang gặp. Chúng con cũng sẽ cố gắng làm những việc hy sinh, bác ái, tuy nhỏ nhưng bằng một tình yêu lớn lao để cầu nguyện cho đại dịch này được mau chấm dứt, chúng con sẽ được lên đường đến các cộng đoàn trong thời gian thực tế. 

Cha ơi, xin Cha cầu bàu cho chúng con Cha nhé.

Chúng con những tập sinh của cha!

Tập Viện Nhị Bình TD Tây Nguyên