Chúa ơi một bước chuyển giao

Sang giai đoạn mới với bao tâm tình.

Trước là học cách hy sinh

Sau là học biết quên mình dấn thân.

 

Mở lòng đón Chúa Thánh Thần

Để Ngài hướng dẫn canh tân cuộc đời.

Suối nguồn Thần Khí tuyệt vời

Đầy dư ân sủng chẳng vơi bao giờ.

 

Tình yêu vô bến vô bờ

Bên trong Thánh Thể vẫn chờ vẫn mong.

Vẫn luôn thôi thúc trong lòng

Con ơi hãy đến bên dòng nước thiêng.

 

Dựng xây một khoảng trời riêng

Cha – con ta sẽ hàn huyên chuyện trò.

Thì thầm chia sẻ nhỏ to

Để con nhẹ gánh vơi lo u sầu.

 

Trung thành trong những nguyện cầu

Con sẽ nhận thấy “nhiệm mầu” tình yêu.

Ân tình vẫn mãi huyền siêu

Đời con chan chứa bao nhiêu ơn lành.

 

Nắng Hạ-Tiền Tập TD.Cù Lao Giêng

08.09.2021