Ngày 11 tháng 03 năm 2023 vừa qua là một ngày đặc biệt đối với tôi. Vì ngày ấy tôi được đến trung tâm hành hương Tắc Sậy nhân lễ giỗ thứ 77 của cha Phanxico Xavier Trương Bửu Diệp. Lần đầu tiên tôi được đến đây mang trong tim tâm tình người hành hương, đồng thời là thành viên trong nhóm diễn nguyện của Hội Dòng Chúa Quan Phòng Portieux, Tỉnh Dòng Cần Thơ. Tạ ơn Chúa không ngơi vì cơ hội này để tôi trải nghiệm và cảm nghiệm về đức tin.

Mẹ ơi tiếng hát lời kinh

Mân Côi tràng chuỗi tâm tình con dâng.

Diệu kỳ hai tiếng xin vâng

Một lòng phó thác Mẹ dâng cuộc đời.

Các em trong giai đoạn đầu của bước đường dâng hiến trong Dòng Chúa Quan Phòng Portieux, tại Campuchia, các em được quý chị em hướng dẫn, chia sẻ nhiều môn học, kỹ năng khác nhau để các em có thể thích nghi đời sống nữ tu, và sứ mạng trên cánh đồng truyền giáo tại Campuchia. 

Ngoài những giờ học kiến thức, lý thuyết, các em được đụng chạm, làm quen dần với sứ mạng thực tế của chị em Chúa Quan Phòng qua những việc nho nhỏ: thăm viếng, giúp đỡ, sẻ chia với nhũng người nghèo khó. 

Xin Chúa hướng dẫn và đồng hành với các em trong từng bước đường dâng hiến của các em, để các em có thể yêu mến Chúa qua tha nhân trong từng công việc của các em, và lớn dần lên trong ơn gọi dâng hiến. 

Các em học về Đấng Sáng Lập

Chúa ơi một bước chuyển giao

Sang giai đoạn mới với bao tâm tình.

Trước là học cách hy sinh

Sau là học biết quên mình dấn thân.