Sr Marie – Chantal BÙI THỊ KIM LOAN

-Năm sinh: 03.02.1957 (Việt Nam)

-Khấn lần đầu: 08.12.1983

-Khấn trọn đời: 31.12.1992