“Nới và nới rộng lều” để Thiên Chúa được Vinh Danh và anh chị em được cảm nếm niềm vui, tình thương của Đức Giêsu Kitô – Đấng Cứu Độ. Đây không chỉ là định hướng của Hội Dòng mà là khắc khoải ngàn đời của Đức Kitô trên thập giá “TA KHÁT!”

Xin được đáp lời… và dâng Chúa mọi bước con đi.

Chị Vêrônica Lê Thị Hồng Ân và chị Marie – Eusèbe Trịnh Thị Ánh lên đường. Mùa Chay Thánh năm 2023 các chị tiến về miền Bắc, nơi mà chưa một ai trong Tỉnh Dòng đi tiền trạm! Các chị đã đến giáo xứ Trù Mật, Tỉnh Phú Thọ, thuộc Giáo phận Hưng Hóa để giúp Mùa Chay cho đến sau Phục Sinh.

Cũng như các chị đang học Thần học từng làm công tác Mục vụ mùa hè, năm nay Tỉnh Dòng Tây Nguyên gửi các chị đi Mục vụ Mùa Chay. Các chị làm gì nhỉ? Có thể nói việc gì các chị có thể, các chị đều sẵn sàng: giúp tĩnh tâm Mùa Chay, giúp chuẩn bị xưng tội, gặp gỡ sinh hoạt, cầu nguyện với giáo lý viên và nhóm tìm hiểu ơn gọi, cũng như thăm các gia đình v.v…

Xin Chúa ban cho các đối tượng mà các chị gặp gỡ được thêm hiểu biết, thêm lòng yêu mến Chúa và hạnh phúc trong niềm vui của Đức Kitô Phục Sinh; đồng thời xin cho các chị được ơn sức khỏe, nhiệt thành trong sứ vụ này, để từ khởi sự cho đến hoàn thành chúng con nhận biết dấu ấn tình thương và quyền năng của Chúa trong cuộc đời và trong sự hợp tác bé nhỏ của chị em.

 

Bằng Nhẫn - Ghi nhanh

Lễ Thánh Giuse 2023