Hiệp cùng với Giáo Hội hoàn vũ và với Hội Dòng trong tâm tình Tháng 11 - Tháng cầu nguyện cho các Đẳng Linh Hồn, và cũng là để tạ ơn Chúa 10 năm ngày tái cấu trúc lại Tỉnh Dòng Việt Nam thành 3 Tỉnh Dòng: 15/11/2011 - 15/11/2021. Chị em Chúa Quan Phòng trong Tinh Dòng Tây Nguyên dành thời gian cầu nguyện, tạ ơn Chúa. 

Xin Chúa thương xót các Linh Hồn đã qua đời. Xin tạ ơn Chúa vì mọi sự tốt lành Ngài đã thương ban cho Hội Dòng, đặc biệt cho Tỉnh Dòng Tây Nguyên trong suốt 10 năm qua. 

Chương trình cầu nguyện của Tỉnh Dòng

Truyền Thông TD Tây Nguyên