Quanh ta còn biết bao người

Sống trong cơ cực tháng ngày nổi trôi.

Mong sao tiếng nói nụ cười

Trao nhau hạnh phúc vui tươi mỗi ngày,

Quẳng đi ganh tỵ sân si

Quyền cao chức trọng làm chi chóng tàn.

Cao sang hay cảnh cơ hàn

Cùng nhau chia sẻ tình làng với nhau.

Lòng luôn nhớ mãi chuyến đi

Ghi hoài trong trí, trong tim, trong hồn.

 

(Cộng Đoàn Ba Trinh 25/9/2021). AnTP.

Comments powered by CComment