"Cho thì có phúc hơn là nhận" (Cv 20, 35)

Quý Cha và Quý Dì tại Giáo Xứ Bảo Lộc Cà Mau cùng quý ân nhân đã có nhiều hoạt động hàng năm, để sẻ chia yêu thương đến bà con nghèo khó xung quanh bất kể Tôn Giáo nào. 

+ Quỹ học bổng MESA - MARIA: Giúp cho học sinh, sinh viên nghèo có điều kiện đến trường. Các em được mời đến nhận học bổng mỗi đầu năm học, nhằm tạo điều kiện cho các em được an tâm học hành cho tương lai sau này. 

+ Công Ty MESA cũng hỗ trợ giúp cung cấp nhu yếu phẩm cho 1000 hộ nghèo vùng Cà Mau, để họ có chút no lòng trong thời gian khó khăn này.

+ Ngoài ra Giáo Xứ và quý ân nhân còn giúp đỡ cất nhà, sửa nhà cho những ngôi nhà quá mục nát, để họ có chỗ trú thân tốt hơn. 

Quý chị em Chúa Quan Phòng phục vụ tại Giáo Xứ này đã cùng cộng tác với quý Cha và quý ân nhân trong hành trình trao yêu thương đến cho các em học sinh, các quý ông bà, anh chị, em ...trong từng hộ gia đình khó khăn. Quý chị em cũng dành thời gian đến thăm viếng các gia đình. 

Xin Chúa chúc lành cho công việc của quý Cha, quý Dì, và quý ân nhân được mọi sự đẹp lòng Chúa, xin cho mọi người được sức khỏe, bình an, may mắn để có thể tiếp tục sẻ chia, giúp những mảnh đời khó khăn đây đó mà Chúa gửi đến. Xin cho quý bà con được vui khỏe một đời, và các em nhỏ học tốt, có một tương lai tươi sáng hơn. 

Hình ảnh của những hoạt động thiện nguyện trong Giáo Xứ

Ban Truyền Thông  TD Cần Thơ