Trước tình hình dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp tại Sài Gòn, các chị em cộng đoàn Hai Bà Trưng đã cùng nhau cộng tác với quý Cha, quý Sơ trong giáo phận để chia sẻ với những bệnh nhân và những người đang gặp khó khăn trong thời điểm này.

Các thực phẩm của các giáo phận được chở về tại trung tâm công giáo. Công việc của các chị em là mỗi ngày giúp phân loại thực phẩm, rau củ, quả, làm cá…sau đó sẽ được chuyển đến các nơi làm bếp ăn phục vụ cho các bệnh nhân và những nơi bị phong tỏa theo đề án của giáo phận sài gòn.

Hơn lúc nào hết, các chị em muốn được đóng góp một phần nhỏ nhoi của mình để có thể chia sẻ với người dân Sài Gòn đang gặp khó khăn trong thời điểm dịch bệnh Covid lan tràn.

Xin Chúa thương chúc lành cho công việc của các chị em đang thực hiện và xin cho mọi người cùng nhau cố gắng để vượt qua khó khăn này.

Xin chia sẻ một vài hình ảnh

Truyền Thông TC Cù Lao Giêng