“Lời tạ ơn dâng lên vì biết bao công trình Chúa làm,

  dâng lên những lời tạ ơn, dâng lên những lời cám ơn”.

    Đó là tâm tình của quý Chị em tham dự tuần tĩnh tâm năm được diễn ra từ ngày 9 – 18/3/2023 tại tu viện Cù Lao Giêng.

  Quý Chị em tham dự tuần tĩnh tâm dưới sự đồng hành của Cha Micae Trương   Thanh Tùng, SJ. Tạ ơn Chúa về sự đồng hành đầy kinh nghiệm và lòng nhiệt thành   của Cha. Cha đã dẫn dắt chị em gặp gỡ Chúa, cùng chung nhịp bước với Hội Thánh   toàn cầu trong tiến trình hiệp hành, giúp chị em cầu nguyện,lắng nghe nhau và cùng   lắng nghe Chúa Thánh Thần.

  Tuần tĩnh tâm cũng được bắt đầu giữa mùa chay, điều này giúp cho quý Srs có thêm bầu khí cầu nguyện, hồi tâm và sống thân tình với Chúa thật sốt sắng, qua Thánh lễ và những thời khắc thinh lặng.

Tuần tĩnh tâm thật ý nghĩa và cần thiết cho mỗi chị em, giúp chị em nhìn lại đời sống một cách toàn diện, và soi đời mình theo mẫu gương của Thầy chí thánh Giêsu. Nhờ đó, chị em xây dựng một cộng đoàn hiệp hành, hiệp thông, chia sẻ cùng một lý tưởng ơn gọi, cùng sống một linh đạo, một đặc sủng và cùng nhau thi hành một sứ mạng tông đồ.

Cầu chúc quý chị em luôn sống hạnh phúc trong ơn gọi và là chứng tá cho một đời sống hiệp hành nơi môi trường mà quý chị em đang phục vụ.

 

Một số hình ảnh trong tuần tĩnh tâm

 

Ban Truyền Thông - TD.Cù Lao Giêng