Hôm nay bước vào năm phụng vụ mới, cộng đoàn tu viện Cù Lao Giêng cùng nhau suy tôn Lời Chúa để chuẩn bị tâm tình sống mùa vọng.

Phụng vụ lời Chúa Chúa Nhật I mùa vọng mời gọi ta hãy tỉnh thức và cầu nguyện. Việc tỉnh thức và cầu nguyện của người nữ tu Chúa Quan Phòng theo như Cha Gioan Martino Moye dạy phải là sự tỉnh thức trong mọi sự “ Các con cần phải sống bề trong ngay giữa các công việc của mình, vẫn luôn để tầm mắt tinh thần hướng về Thiên Chúa và về chính mình, để thấy rõ đâu là nguyên lý động lực khiến chúng con hành động "(Hd/115).

Đứng trước một xã hội đầy biến động hôm nay, nhất là dịch bệnh covid kéo dài suốt 2 năm qua là một biến cố giúp cho ta biết “tỉnh thức và cầu nguyện”, phải cầu nguyện liên lỉ không ngừng vì nếu không cầu nguyện, không đi vào trong tương quan thân thiết với Chúa, và không có ơn Chúa trợ giúp thì chắc chắn ta sẽ không làm được gì.

Nguyện xin Chúa cho mỗi chị em chúng ta biết sống “ tỉnh thức và cầu nguyện” theo tinh thần mà Cha Moye đã dạy, tỉnh thức để “luôn biết mình đang làm gì và vì sao mình lại làm việc đó, nguyên lý động lực nào khiến mình hành động..” ( HD.72) và cầu nguyện không ngừng vì chúng ta không thể làm được gì hết cho mình cũng như cho kẻ khác nếu không nhờ ơn Chúa giúp đỡ, và cách để được ơn Chúa giúp đỡ chính là cầu nguyện (Hd/99).

Cùng hiệp thông trong giờ suy tôn Lời Chúa hôm nay, quý chị em tại cộng đoàn Hai Bà Trưng đã hiện diện và cầu nguyện với nhau trong ngôi nhà nguyện nhỏ bé và dâng lên Chúa những tâm tình sống cho Mùa vọng năm nay.

Kính chúc quý chị em sống Mùa Vọng thật sốt sắng và thánh thiện.

 

Một vài hình ảnh trong giờ suy tôn tại Cù Lao Giêng và CĐ Hai Bà Trưng

 

Truyền Thông Chúa Quan Phòng Cù Lao Giêng