Xin giới thiệu quyển sách Lời Cha Á Thánh - Đấng Sáng Lập Dòng Chúa Quan Phòng. Trong quyển sách này, mỗi ngày có lời dạy của Cha và có danh sách tên chị em có Bổn mạng, hoặc Lễ giỗ để chúng ta cùng hiệp thông với nhau trong lời cầu nguyện cho những chị em còn sống cũng như đã qua đời.

Xin Chúa chúc lành và đồng hành với từng người chúng con trong hành trình ơn gọi, xin cho lời dạy của Đấng Sáng Lập luôn là đèn soi dẫn chúng con trong đời sống ơn gọi là một Nữ tu Chúa Quan Phòng. 

Xin bấm vào đây đọc sách. 

Hoặc xem dưới đây