Xin chúc mừng quý chị em có Thánh Bổn Mạng trong Tháng Hai. Xin Chúa chúc lành và ban mọi ơn lành cần thiết trên quý chị em và trên con đường sứ mạng chị em đang dấn thân. Xin Chúa cũng ban mọi ơn lành cần thiết trên gia quyến và những người thân yêu của quý chị em.