Hôm nay 24/05 Lễ Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu, là Bổn Mạng của anh chị em trong Gia Đình Huynh Đệ Chúa Quan Phòng Cần Thơ. Quý anh chị em đã tụ họp với nhau theo từng nhóm để cùng mừng Lễ và cầu nguyện cho nhau.

Nhân ngày Bổn Mạng xin kính chúc quý anh chị em trong GĐHĐ CQP Cần Thơ được đầy tràn ân sủng Chúa. Xin Chúa chúc lành cho quý anh chị em được sức khỏe, sự kiên trì và lòng can đảm sống cho Chúa theo tinh thần Cha Moye của chúng con. 

 

 Nhóm Phụng Hiệp 

Gi

Nhóm Lộ 19

Nhóm Lộ 19

Nhóm Cà Mau

Nhóm Bạc Liêu 

Nhóm Huyện Sử

Truyền Thông TD Cần Thơ