1. LỜI CHÚA

Bài Ðọc I: Cn 31, 10-13, 19-20. 30-31

“Nàng cần mẫn dùng tay làm việc”.

Trích sách Châm Ngôn.

Ai tìm được một người vợ tài đức? Nàng đáng giá hơn ngọc ngà. Chồng nàng đặt lòng tin tưởng nơi nàng và chàng không thiếu thốn vật thực. Trọn đời, nàng sẽ mang lại cho chồng sự lành, chứ không phải sự dữ. Nàng tìm lông chiên và sợi gai, rồi nàng cần mẫn dùng tay làm việc. Nàng ra tay đưa thoi dệt vải, và ngón tay nàng cầm xe kéo sợi. Nàng rộng tay bố thí cho người nghèo khó, và giơ tay hướng dẫn kẻ bần cùng.

Duyên dáng thì giả dối và nhan sắc thì hão huyền: Người phụ nữ kính sợ Chúa, sẽ được ca tụng. Hãy tặng cho nàng hoa quả do tay mình làm ra, và sự nghiệp của nàng hãy ca tụng nàng tại các cửa thành.

Bài Ðọc II: 1 Tx 5, 1-6

“Ngày của Chúa bắt chợt anh em như kẻ trộm”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phao-lô Tông đồ gửi tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca.

Anh em thân mến, về thời nào và lúc nào, anh em không cần chúng tôi viết cho anh em. Vì chính anh em đã biết rõ ngày Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong đêm tối.

Khi người ta nói rằng: “Yên ổn và an toàn”, thì chính lúc đó tai hoạ thình lình giáng xuống trên họ, như cơn đau đớn xảy đến cho người mang thai và họ không sao thoát khỏi. Phần anh em, hỡi anh em thân mến, anh em không còn tối tăm, đến nỗi ngày đó bắt chợt anh em như kẻ trộm, vì tất cả anh em là con cái sự sáng, con cái ban ngày; chúng ta không thuộc về ban đêm và tối tăm. Vậy chúng ta đừng mê ngủ như những người khác, nhưng hãy tỉnh thức và điều độ.

Phúc Âm: Mt 25, 14-30

“Vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi”.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mát-thêu.

Khi ấy, Chúa Giê-su phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: “Có một người kia sắp đi xa, liền gọi các đầy tớ đến mà giao phó tài sản của ông. Ông trao cho người này năm nén bạc, người kia hai nén, người khác nữa một nén, tuỳ theo khả năng của mỗi người, đoạn ông ra đi.

“Người lãnh năm nén bạc, ra đi và dùng tiền ấy buôn bán làm lợi được năm nén khác. Người lãnh hai nén cũng đi làm lợi được hai nén khác. Còn người lãnh một nén, thì đi đào lỗ chôn giấu tiền của chủ mình.

“Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ ấy trở về và đòi họ tính sổ. Vậy người lãnh năm nén bạc đến, mang theo năm nén khác mà nói rằng: “Thưa ông, ông trao cho tôi năm nén bạc, đây tôi làm lợi được năm nén khác”. Ông chủ bảo người ấy rằng: “Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi”. Người đã lãnh hai nén bạc cũng đến và nói: “Thưa ông, ông đã trao cho tôi hai nén bạc; đây tôi đã làm lợi được hai nén khác”. Ông chủ bảo người ấy rằng: “Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn, ngươi hãy vào hưởng sự vui mừng của chủ ngươi”.

“Còn người lãnh một nén bạc đến và nói: “Thưa ông, tôi biết ông là người keo kiệt, gặt nơi không gieo và thu nơi ông không phát: nên tôi khiếp sợ (mà) đi chôn giấu nén bạc của ông dưới đất. Ðây của ông, xin trả lại cho ông”. Ông chủ trả lời người ấy rằng: “Hỡi đầy tớ hư thân và biếng nhác, người đã biết ta gặt chỗ không gieo, thu nơi không phát: vậy lẽ ra người phải giao bạc của ta cho người đổi tiền, và khi ta trở về, ta sẽ thu cả vốn lẫn lời. Bởi thế, các ngươi hãy lấy nén bạc lại mà trao cho người có mười nén. Vì người có sẽ cho thêm và sẽ được dư dật, còn kẻ chẳng có, thì vật gì coi như của nó, cũng lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng, các ngươi hãy ném nó ra ngoài vào nơi tối tăm, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng”.

2. SUY NIỆM

TÌNH YÊU ĐÁP TRẢ TÌNH YÊU

Bông hồng nhỏ

Khi yêu, người ta có rất nhiều cách để bày tỏ tình yêu với người mình yêu. Yêu mến Thiên Chúa, ta cũng khao khát được diễn tả tình yêu của mình. Thiên Chúa yêu ta, Người đã xuống thế làm người, chịu chết trên thánh giá để cứu chuộc ta. Yêu mến Chúa, ta sẽ làm gì đây?

Hôm nay, nghe Thầy Giêsu kể chuyện về những đầy tớ được chủ trao cho các nén bạc, ta ngẫm về cuộc đời của mình. Những đầy tớ được chủ trao cho nén bạc, mỗi người tùy theo khả năng mà được lãnh nhiều hay ít, họ đã cố gắng làm ăn sinh lời. Ông chủ khen họ là đầy tớ trung thành, cho họ được vào chung hưởng niềm vui của chủ. Nhưng, có một người, một người đã lười biếng không chịu làm ăn sinh lời, anh đem chôn giấu số bạc chủ trao. Anh bị quở trách, bị tước mất số bạc đã được trao cho và bị đẩy vào chỗ tối tăm. Ta là ai trong hai hạng người ấy?

Chúa Giêsu đã nói: “Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc” (Ga 5, 17). Con người làm việc để có của ăn nuôi sống mình, xây dựng quê hương xứ sở mình. Con Thiên Chúa xuống thế làm người, Ngài thánh hóa công việc và mặc cho nó một tinh thần mới. Con người làm việc không phải chỉ để có cơm bánh hằng ngày nhưng vượt lên trên những giá trị tự nhiên ấy, làm việc là để tôn vinh Thiên Chúa và để bước vào chung hưởng hạnh phúc đời sau với Ngài. Bởi thế, khi các đầy tớ được chủ trao cho những nén bạc, lập tức, người lãnh năm yến đi làm ăn và sinh lời được năm yến khác, người lãnh hai yến cũng đã sinh lời được hai yến khác. Cả hai người này đều được ông chủ tán thưởng: “Khá lắm! Hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!” (Mt 25, 21. 23). Những tháng ngày làm việc gian khổ, lao nhọc, những giọt mồ hôi và nước mắt cùng bao công khó của họ đã được bù lại bằng niềm hạnh phúc tuyệt vời. Có một người được lãnh một nén bạc, anh đã đi chôn giấu số bạc ấy với hy vọng nó sẽ không bị thất thoát. Điều gì làm cho anh lo sợ đến nỗi phải giấu số bạc ấy đi? Anh lo sợ thất bại hay vì quá biếng nhác. Anh thiếu tin tưởng vào chủ của mình, không yếu mến chủ. Với anh, ông chủ là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi (x. Mt 25, 24). Anh đã trả lại cho ông chủ những gì anh nhận được. Hành động của anh chẳng hề đẹp lòng ông chủ. Anh bị quở trách là người tồi tệ và biếng nhác. Thật đáng buồn thay!

Thiên Chúa đã ban cho ta những nén bạc nào? Những gì ta đang có: khả năng yêu thương của trái tim, trí tuệ, sức khỏe, thời gian,… đều là những nén bạc Chúa trao. Mỗi lần ta yêu thương ai, ta muốn trao cho người đó rất nhiều thứ. Ta có thể trao hiến cả bản thân ta nữa. Thiên Chúa yêu thương ta, Ngài đã trao cho ta những hồng ân tuyệt vời. Ngài đã trao ban cho ta những khả năng để ta có thể dùng tất cả những khả năng ấy để đem lại hạnh phúc cho mình và người khác. Hạnh phúc của ta không phải chỉ mình ta tận hưởng nhưng ta chỉ thật sự hạnh phúc khi được cùng người ta yêu chia sẻ những niềm vui nỗi buồn và cả những thành công hay thất bại trong cuộc sống. Chúa Giêsu đã cùng ta chia sẻ kiếp người, Ngài đã tặng ban chính mình Ngài cho ta. Nếu ta chưa mở tâm hồn để đón Ngài ngự đến trong ta, Ngài vẫn kiên nhẫn chờ đợi, Ngài gõ của lòng ta luôn luôn. Ta có nghe thấy lời Ngài thúc giục trong nội tâm mình không? Đừng lo lắng hay sợ hãi! Thiên Chúa là Đấng giàu lòng xót thương, “Chúa là Đấng chẳng trách cứ luôn luôn, không oán hờn mãi mãi. Người không cứ tội ta mà xét xử, không trả báo ta xứng với lỗi lầm” (x. Tv 102, 9-10).  Thế nhưng, có những khi ta tận hưởng tất cả những gì Chúa trao như thể ta đã chẳng hề nhận lãnh của ai cái gì, cứ như thể, tất cả đều do công sức mình bỏ ra. Yêu Chúa, ta hãy sống theo lời Chúa dạy. Ta có nhận ra, chính lúc ta yêu thương anh chị em mình, phục vụ anh chị em bằng tài năng và tất cả tình yêu trong ta, với một tình yêu vô vị lợi thì ta sẽ thu được một khoản lời tuyệt vời không? Chính lúc ta yêu thương như Chúa dạy, ta đã chẳng yêu thương bằng trái tim của riêng mình mà chính Chúa Giêsu đang hành động trong ta. Hãy tin tưởng rằng: “Với Đấng ban sức mạnh cho tôi, tôi có thể chịu được hết” (Pl 4, 13).

Lạy Chúa Giêsu! Cảm tạ Chúa đã sửa dạy con. Con xin lỗi Chúa, vì từ bấy lâu nay con đã chỉ chạy theo ý riêng con mà lơ là với thánh ý Chúa. Cái tôi “vĩ đại” của con luôn làm cho con lạc xa Chúa. Con xin Chúa hãy kéo con về bên lòng Chúa, cho con nhận ra lỗi lầm của con, để con không sợ hãi mà chôn giấu những nén bạc Chúa trao nhưng gắng sức làm việc, cộng tác với ơn Chúa. Xin cho con luôn biết “lấy tình yêu để đền đáp Tình Yêu” theo gương mẫu của chị thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu. Con tạ ơn Chúa! Amen.