1. LỜI CHÚA

Bài đọc I : Cv 1, 1-11

“Người lên trời trước sự chứng kiến của các ông,”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Hỡi Thêôphilê, trong quyển thứ nhất, tôi đã tường thuật tất cả những điều Ðức Giêsu đã bắt đầu làm và giảng dạy, cho đến ngày Người lên trời, sau khi căn dặn các Tông đồ, những kẻ Người đã tuyển chọn dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần.

Sau cuộc thương khó, Người đã tỏ cho các ông thấy Người vẫn sống, với nhiều bằng chứng Người đã hiện ra với các ông trong khoảng bốn mươi ngày và đàm đạo về Nước Thiên Chúa. Và trong một bữa ăn, Người đã ra lệnh cho các ông chớ rời khỏi Giêrusalem, nhưng hãy chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa. Người nói: “Như các con đã nghe chính miệng Thầy rằng: Gioan đã làm phép rửa bằng nước, phần các con, ít ngày nữa, các con sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần”.

Vậy các kẻ có mặt hỏi Người rằng: “Lạy Thầy, có phải đã đến lúc Thầy khôi phục Nước Israel chăng?” Người bảo họ rằng: “Ðâu phải việc các con hiểu biết thời gian hay kỳ hạn mà Cha đã ấn định do quyền bính Ngài. Nhưng các con sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần ngự xuống trên các con, và các con sẽ nên chứng nhân cho Thầy tại Giêrusalem, trong tất cả xứ Giuđêa và Samaria, và cho đến tận cùng trái đất”. Nói xong, Người được cất lên trước mắt các ông, và một đám mây bao phủ Người khuất mắt các ông.

Ðang khi các ông còn ngước mắt lên trời nhìn theo Người đang xa đi, thì bỗng có hai người mặc áo trắng đứng gần các ông và nói rằng: “Hỡi người Galilê, sao các ông còn đứng nhìn lên trời? Ðức Giêsu, Ðấng vừa lìa các ông mà lên trời, sẽ đến cùng một thể thức như các ông đã thấy Người lên trời”.

Bài Ðọc II : Ep 1, 17-23

Thiên Chúa đã làm cho Đức Kitô từ cõi chết sống lại và đặt Ngài ngự bên hữu mình trên trời”.

Trích thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.

Anh em thân mến, xin Thiên Chúa của Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, là Cha vinh hiển, ban cho anh em thần trí khôn ngoan và mạc khải, để nhận biết Người, xin cho mắt tâm hồn anh em được sáng suốt, để anh em biết thế nào là trông cậy vào ơn Người kêu gọi, thế nào là sự phong phú gia nghiệp vinh quang nơi các thánh, và thế nào là quyền năng vô cùng lớn lao của Người đối với chúng ta, là những kẻ tin, chiếu theo hành động của sức mạnh quyền năng Người, công việc mà Chúa đã thực hiện trong Ðức Kitô, tức là làm cho Ngài từ cõi chết sống lại, và đặt Ngài ngự bên hữu mình trên trời, vượt trên mọi cấp trật, các lãnh thần, quyền thần, dũng thần, và quản thần, vượt trên mọi danh hiệu được xưng hô cả đời này lẫn đời sau. Chúa khiến mọi sự quy phục dưới chân Ngài, và tôn Ngài làm đầu toàn thể Hội Thánh là thân thể Ngài, và là sự sung mãn của Ðấng chu toàn mọi sự trong mọi người.

Phúc Âm : Mt 28, 16-20

Các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần”.

Bài kết Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, mười một môn đệ đi về Galilêa, đến núi Chúa Giêsu đã chỉ trước. Khi thấy Người, các ông thờ lạy Người, nhưng có ít kẻ còn hoài nghi. Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông rằng: “Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”.

2. SUY NIỆM

Hôm nay, toàn thể Giáo Hội vui mừng hân hoan long trọng mừng lễ Chúa Thăng Thiên hay nói theo cách bình dân là Chúa về Trời. Việc Chúa về Trời là một biến cố  lịch sử bởi nó được diễn ra trong một không gian và thời gian nhất định trước sự chứng kiến của nhiều người (các tông đồ) và đã được ghi lại trong các sách Tin Mừng cũng như sách Công vụ sứ đồ. Vậy Trời ở đâu mà Chúa về ?

Thông thường người ta nghĩ “trời” là một nơi chốn nào đó đặc biệt khác hơn trái đất chúng ta. Người công giáo gọi đó là Thiên Đàng, nơi những người lành được hưởng hạnh phúc bên Chúa và các Thánh. Chính vì thế mà trong lịch sử thế giới con người có biết bao người muốn khám phá xem “trời” đó như thế nào hay Thiên Đàng đó có thật hay không. Những nước tiên tiến đã gởi người lên không trung… Điển hình như nước Nga đã gởi lần lượt 2 nhà thám tử lên không trung để quan sát : Youri Gararine và German Titov. Thế nhưng cả 2 trở về và nói chỉ thấy những bóng đen dày đặc, chẳng có gì đặc biệt vui vẻ tốt lành, chỉ là hư vô. Vì thế, người cộng sản không tin có sự sống đời sau. Còn đối với chúng ta thì sao ?

Trời ở đây không phải chỉ nơi chốn có không gian thời gian nhất định, nhưng là một trạng thái hiện diện sống động của Ba Ngôi Thiên Chúa trong tình yêu thương chan hòa. Đây là sự sống thần linh vượt mọi không gian và thời gian nên không giống sự sống của con người chúng ta, không lệ thuộc vào các điều kiện vật chất vì đó là sự sống viên mãn. Khi con người được tham dự vào sự sống này có nghĩa là chuyển đổi từ sự sống tự nhiên sang sự sống siêu nhiên, từ sự sống con người sang sự sống thần linh không còn chịu ảnh hưởng bởi những khổ đau thế trần… Đó chính là hạnh phúc viên mãn, là thiên đàng. Chúa Giêsu về trời là về với Thiên Chúa Cha, về với thế giới vô hạn viên mãn của Thiên Chúa không còn bị ảnh hưởng của cuộc sống hữu hạn nơi trần gian này. Vậy sứ điệp về Trời của Chúa hôm nay nhắn nhũ chúng ta điều gì ?

1/ Quê Trời : niềm hy vọng của chúng ta

Quê Trời là có thật, chính Chúa Giêsu đã khẳng định điều đó qua các lời hứa của Ngài khi Ngài nói với Matta : “Ta là sự sống và là sự sống lại. Ai tin vào Ta thì dù đã chết, cũng sẽ được sống” (Ga 11, 25) hay với các môn đệ : “Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó”(Ga 14,3) hoặc trong dụ ngôn người phú hộ và Lazaro nghèo khổ (x. Lc 16, 18 – 31)… Hơn thế nữa chính Ngài đã nói : “Tôi từ trời mà xuống…” (Ga 6, 38) và hôm nay Người lại lên Trời. Giáo Hội và mỗi kitô hữu đã tuyên xưng điều đó qua kinh Tin kính. Quê Trời chính là niềm hy vọng của chúng ta nếu chúng ta thực thi điều Chúa dạy : kính mến Chúa trên hết mọi sự và yêu người như chính bản thân mình. Điều này mời gọi mỗi người xem lại cách sống đạo của mình, không chỉ là những hình thức bên ngoài nhưng là trong tâm hồn. Yêu mến Thiên Chúa là làm theo thánh ý Ngài trong mọi việc. Thời gian lữ hành nơi trần thế không phải để ta hưởng thụ hay thu góp tích trữ của cải vật chất nhưng là sống tích cực để sinh nhiều hoa trái cho Nước Trời như câu chuyện những nén bạc trong Tin Mừng hay sẵn sàng tỉnh thức như dụ ngôn 10 cô trinh nữ. Tôi sẽ là người làm lợi thêm nhiều nén bạc cho chủ hay là lười biếng đem chôn cất? Tôi sẽ là những trinh nữ khôn ngoan lúc nào cũng sẵn dầu cho đèn hay khờ dại chờ đến phút chót mới lo ?

2/ Được sai đi : rao giảng và chứng nhân

Chúa lên trời khép lại cuộc sống trần thế của Ngài đồng thời mở ra cho các tông đồ và hôm nay cho mỗi người chúng ta một sứ mệnh mới như lời dặn dò của Chúa trong bài đọc 1 : “…các con sẽ nên chứng nhân cho Thầy tại Giêrusalem, trong tất cả xứ Giuđêa và Samaria, và cho đến tận cùng trái đất” (Cv 1, 8). Lời căn dặn đó được cụ thể hóa qua việc Chúa sai các tông đồ : “…các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con” (Mt 28, 19-20).  Hôm nay Chúa cũng sai mỗi người chúng ta hãy đi và làm cho muôn dân được cứu độ. Vậy tôi sẽ loan truyền Danh Chúa, sẽ làm cho người khác được hưởng nhờ ơn cứu độ bằng cách nào ? Hãy xem các tông đồ xưa và các Thánh đã làm gì ? Các ngài không có những bài giảng hùng hồn cao siêu nhưng chỉ đơn giản thuật lại những gì mắt thấy tai nghe và lòng cảm nhận đồng thời sống theo gương Chúa cũng như thực hành những gì Người chỉ dạy. Chính cuộc sống đó đã hoán cải nhiều tâm hồn, làm cho nhiều người trở lại thành môn đệ Chúa. Chúng ta được mời gọi rao giảng về Chúa, về tình yêu cứu độ của Người trong mọi nơi mọi lúc dù khi thuận tiện hay lúc khó khăn và bằng mọi cách có thể. Ta nhớ lại gần chúng ta nhất là Đức Hồng Y Phanxico Xavier Thuận đã truyền giáo trong hoàn cảnh của người tù bằng sự hài hước dí dỏm với một tinh thần hiền hòa quãng đại chân thật. Một mẹ Teresa Calcuta không chỉ rao giảng bằng lời nhưng bằng một đời sống âm thầm hy sinh phục vụ những người cùng khốn nhất… Hãy thao thức rao giảng Tin Mừng đến độ có thể nói như Thánh Phaolo : Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin mừng”(1Cr 9,16) vì đó là sứ vụ cấp bách trong thời buổi hiện tại này.

3/ Có Đấng Phục Sinh luôn đồng hành

Chúa Giêsu biết trước những thách đố mà các Tông đồ và những người theo Chúa phải chịu nên Ngài đã hứa ban Thánh Thần cho các ông và luôn hiện diện cùng các ông : Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28, 20b). Đây không phải là lời hứa suông mà là sự thật. Thực tế cuộc sống đầy can đảm và làm nhiều điềm thiêng dấu lạ của các tông đồ đã chứng minh điều đó. Từ một nhóm nhỏ các tông đồ giờ đã lan cùng thế giới. Ai làm được như thế nếu không có Chúa đồng hành cùng các ông. Đấng Phục Sinh vẫn đang hiện diện và đồng hành cùng chúng ta mỗi ngày. Tôi có tin không ? Người hiện diện nơi Bí Tích Thánh Thể để nuôi dưỡng ta mỗi ngày làm cho ta được triển nở và lớn mạnh. Người hiện diện nơi Lời của Người để nhắn nhũ, dạy bảo an ủi nâng đỡ ta. Người hiện diện nơi giáo huấn của Giáo Hội, nơi các anh em của ta nhất là nơi những ai đau khổ khốn cùng… Người có mặt trên khắp mọi nẽo đường chúng ta đi. Nếu tôi ý thức và xác tín điều đó thì tôi sẽ không đơn độc trong hành trình truyền giáo vì chắc rằng Chúa đang bên tôi. Nếu Chúa ở cùng tôi, vậy tôi còn lo gì, sợ gì, do dự điều gì, e ngại gì… mà không dám dấn thân xây dựng Nước Trời ngay tại thế này ?

Lạy Chúa Giesu Phục Sinh, Ngài đã đến trần gian để chỉ cho chúng con đường về quê Trời và Ngài còn mời gọi chúng con ra sức làm cho người khác cũng đi theo con đường đó để về quê Trời nơi chỉ có sự sống viên mãn. Xin cho mỗi người chúng con luôn xác tín vào tình yêu và ơn cứu độ của Chúa mà hăng hái chuyên chăm rao giảng Tin Mừng không chỉ bằng lời nói suông mà bằng chính đời sống yêu thương phục vụ để mọi người nhận biết Danh Chúa và được hưởng nhờ ơn cứu độ Chúa ban. Amen