1.LỜI CHÚA

Bài đọc 1 : Sm 16, 1b. 6-7. 10-13a

“Ðavit được xức dầu làm vua Israel”.

Trích sách Samuel quyển thứ nhất.

Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Samuel rằng: “Hãy đổ dầu cho đầy bình và lên đường. Ta sai ngươi đến nhà Isai dân thành Bêlem, vì Ta chọn một người con của ông ấy lên làm vua”.

Khi (họ) vào nhà, Samuel gặp ngay Eliab và nói: “Có phải người xức dầu của Chúa đang ở trước mặt Chúa đây không?” Và Chúa phán cùng Samuel: “Ðừng nhìn xem diện mạo, vóc cao, vì Ta đã loại nó rồi. Ta không xem xét theo kiểu của con người, vì chưng con người nhìn xem bên ngoài, còn Thiên Chúa thì nhìn xem tâm hồn”. Isai lần lượt đem bảy đứa con mình ra trình diện với Samuel. Samuel nói với Isai: “Chúa không chọn ai trong những người này”. Samuel nói tiếp: “Tất cả con ông có bấy nhiêu đó phải không?” Isai đáp: “Còn một đứa út nữa, nó đi chăn chiên”. Samuel nói với Isai: “Ông hãy sai người đi gọi nó về, vì chúng ta không ngồi vào bàn ăn trước khi nó về”. Isai sai người đi tìm đứa con út. Ðứa út này có mái tóc hoe, có đôi mắt xinh và gương mặt đẹp. Chúa phán: “Ngươi hãy chỗi dậy, xức dầu lên nó, vì chính nó đó”. Samuel lấy bình dầu ra, xức lên nó trước mặt các anh em, và Thánh Thần Chúa ngự trong Ðavít từ ngày đó trở đi.

Ðó là lời Chúa.

Bài Ðọc II: Ep 5, 8-14

“Từ trong cõi chết, ngươi hãy đứng lên và Chúa Kitô sẽ chiếu sáng trên ngươi”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.

Anh em thân mến, xưa kia anh em là sự tối tăm, nhưng bây giờ, anh em là sự sáng trong Chúa. Anh em hãy ăn ở như con của sự sáng, bởi vì hoa trái của sự sáng ở tại tất cả những gì là tốt lành, là công chính và chân thật. Anh em hãy nhận biết điều gì làm đẹp lòng Chúa, và đừng thông phần vào những việc con cái tối tăm không sinh lợi ích gì, nhưng phải tố cáo thì hơn. Vì chưng, việc chúng làm cách thầm kín, dầu có nói ra cũng phải hổ thẹn. Nhưng tất cả những việc người ta tố cáo, thì nhờ sự sáng mà được tỏ bày ra; vì mọi việc được tỏ bày, đều là sự sáng. Bởi thế, thiên hạ nói: “Hỡi kẻ đang ngủ, hãy thức dậy, hãy vùng dậy ra khỏi cõi chết, và Chúa Kitô sẽ chiếu sáng trên ngươi”.

Ðó là lời Chúa.                 

                                                   

Phúc Âm :  Ga 9, 1-41

“Hắn đi rửa, rồi trở lại trông thấy rõ”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu đi qua, thấy một người mù từ khi mới sinh. Môn đệ hỏi Người: “Thưa Thầy, ai đã phạm tội, anh này hay cha mẹ anh, khiến anh mù từ khi mới sinh?” Chúa Giêsu đáp: “Không phải anh cũng chẳng phải cha mẹ anh đã phạm tội, nhưng để công việc của Thiên Chúa tỏ ra nơi anh. Bao lâu còn ban ngày, Ta phải làm những việc của Ðấng đã sai Ta. Ðêm đến không ai có thể làm việc được nữa. Bao lâu Ta còn ở thế gian, Ta là sự sáng thế gian”. Nói xong, Người nhổ xuống đất, lấy nước miếng trộn thành bùn, rồi xoa bùn trên mắt người ấy và bảo: “Anh hãy đến hồ Silôê mà rửa” (chữ Silôê có nghĩa là được sai). Anh ta ra đi và rửa, rồi trở lại thì trông thấy được.

Những người láng giềng và những kẻ xưa kia từng thấy anh ta ăn xin đều nói: “Ðó chẳng phải là người vẫn ngồi ăn xin sao?” Có kẻ nói: “Ðúng hắn!” Lại có người bảo: “Không phải, nhưng là một người giống hắn”. Còn anh ta thì nói: “Chính tôi đây”. Họ hỏi anh: “Làm thế nào mắt anh được sáng?” Anh ta nói: “Người mà thiên hạ gọi là Giêsu đã làm bùn xức mắt tôi và bảo: Ngươi hãy đến hồ Silôê mà rửa. Bấy giờ tôi đi, tôi rửa và tôi trông thấy”. Họ lại hỏi: “Ngài ở đâu?” Anh thưa: “Tôi không biết”.

Họ liền dẫn người trước kia bị mù đến với những người biệt phái, lý do tại Chúa Giêsu hoà bùn và chữa mắt cho anh ta lại nhằm ngày Sabbat. Các người biệt phái cũng hỏi anh ta do đâu được sáng mắt? Anh đáp: “Ngài đã xoa bùn vào mắt tôi, tôi đi rửa và tôi được sáng mắt”. Mấy người biệt phái nói: “Người đó không phải bởi Thiên Chúa, vì không giữ ngày Sabbat”. Mấy kẻ khác lại rằng: “Làm sao một người tội lỗi lại làm được những phép lạ thể ấy?” Họ bất đồng ý kiến với nhau. Họ liền quay lại hỏi người mù lần nữa: “Còn anh, anh nói gì về người đã mở mắt cho anh?” Anh đáp: “Ðó là một tiên tri”.

Nhưng người Do-thái không muốn tin anh đã mù và đã được khỏi trước khi đòi cha mẹ anh đến. Họ hỏi hai ông bà: “Người này có phải là con hai ông bà mà ông bà bảo bị mù từ khi mới sinh không? Do đâu mà bây giờ nó lại trông thấy?” Cha mẹ y thưa rằng: “Chúng tôi xác nhận đây chính là con chúng tôi, và nó đã bị mù từ khi mới sinh. Nhưng làm sao mà bây giờ nó trông thấy, và ai đã mở mắt cho nó thì chúng tôi không biết. Nó khôn lớn rồi, các ông hãy hỏi nó, nó sẽ tự thưa lấy”. Cha mẹ anh ta nói thế bởi sợ người Do-thái, vì người Do-thái đã bàn định trục xuất khỏi hội đường bất cứ ai dám công nhận Chúa Giêsu là Ðấng Kitô. Chính vì lý do này mà cha mẹ anh ta nói: “Nó khôn lớn rồi, xin các ông cứ hỏi nó”.

Lúc ấy người Do-thái lại gọi người trước kia đã mù đến và bảo: “Anh hãy tôn vinh Thiên Chúa! Phần chúng ta, chúng ta biết người đó là một kẻ tội lỗi”. Anh ta trả lời: “Nếu đó là một người tội lỗi, tôi không biết; tôi chỉ biết một điều: trước đây tôi mù và bây giờ tôi trông thấy”. Họ hỏi anh: “Người đó đã làm gì cho anh? Người đó đã mở mắt anh thế nào?” Anh thưa: “Tôi đã nói và các ông đã nghe, các ông còn muốn nghe gì nữa? Hay là các ông cũng muốn làm môn đệ Ngài chăng?” Họ liền nguyền rủa anh ta và bảo: “Mày hãy làm môn đệ của người đó đi, còn chúng ta, chúng ta là môn đệ của Môsê. Chúng ta biết Thiên Chúa đã nói với Môsê, còn người đó chúng ta không biết bởi đâu mà đến”. Anh đáp: “Ðó mới thật là điều lạ: người đó đã mở mắt cho tôi, thế mà các ông không biết người đó bởi đâu. Nhưng chúng ta biết rằng Thiên Chúa không nghe lời những kẻ tội lỗi, mà hễ ai kính sợ Thiên Chúa và làm theo ý Chúa, thì kẻ đó mới được Chúa nghe lời. Xưa nay chưa từng nghe nói có ai đã mở mắt người mù từ khi mới sinh. Nếu người đó không bởi Thiên Chúa thì đã không làm được gì”. Họ bảo anh ta: “Mày sinh ra trong tội mà mày dám dạy chúng ta ư?” Rồi họ đuổi anh ta ra ngoài.

Chúa Giêsu hay tin họ đuổi anh ta ra ngoài, nên khi gặp anh, Người liền bảo: “Anh có tin Con Thiên Chúa không?” Anh thưa: “Thưa Ngài, nhưng Người là ai để tôi tin Người?” Chúa Giêsu đáp: “Anh đang nhìn thấy Người và chính Người đang nói với anh”. Anh ta liền nói: “Lạy Ngài, tôi tin”, và anh ta sấp mình thờ lạy Người. Chúa Giêsu liền nói: “Chính vì để luận xét mà Ta đã đến thế gian hầu những kẻ không xem thấy, thì được xem thấy, và những kẻ xem thấy, sẽ trở nên mù”. Những người biệt phái có mặt ở đó liền nói với Người: “Thế ra chúng tôi mù cả ư?” Chúa Giêsu đáp: “Nếu các ngươi mù, thì các ngươi đã không mắc tội; nhưng các ngươi nói “Chúng tôi xem thấy”, nên tội các ngươi vẫn còn”.

Ðó là lời Chúa.

2. SUY NIỆM

Các bài đọc trong Phụng vụ Chúa nhật IV mùa Chay dẫn chúng ta đi sâu vào mầu nhiệm cứu độ của Thiên Chúa qua ĐGS, chính Ngài là ánh sáng và nguồn ơn cứu độ.

Sách Samuen trong bài đọc 1 tường thuật việc Thiên Chúa tuyển chọn David để dẫn dắt dân Ngài. Qua đó cho thấy cách Thiên Chúa tuyển chọn khác xa với người đời : Ngài không nhìn dáng vẻ bên ngoài hay tài trí khôn ngoan … Ngài “chọn kẻ Ngài muốn” dù trước mắt người đời kẻ ấy chẳng là gì hoặc bị coi thường …Ngài sẽ làm cho họ trở nên tuyệt vời trước mắt người đời.

Bạn có bao giờ nhìn lại hành trình ơn gọi của mình để tạ ơn Chúa về nhiều điều lạ lùng đó không ?

 Bạn có trung thành với ơn nghĩa mà Chúa đã ưu ái dành cho bạn hay đang có điều gì đó ngăn trở, làm cho bạn sống bất xứng ?

 Thánh Phaolo vì cảm nghiệm hồng ân cao cả Chúa ban cách nhưng không nên đã thiết tha kêu mời mọi tín hữu hãy bỏ đường gian tà là bóng tối mà đi trong ánh sáng của Chúa là sống lương thiện, công chính và chân thật ( biết chọn điều thiện, điều đẹp lòng Chúa mà làm).

Bạn nghĩ sao về lời khuyên đó đặc biệt trong mùa Chay này ?

Bạn đã sống lương thiện, công chính, và chân thật theo Tin Mừng như thế nào ? Bạn thấy mình cần phải chấn chỉnh điều gì hay buông bỏ điều gì ?

Niềm tin dẫn đến hành động, Tin Mừng Gioan trình thuật cuộc lột xác ngoạn mục của anh mù nhờ gặp ĐGS và tin vào Ngài. Ta hãy cùng nhau chiêm ngắm để khám phá ra sứ điệp phía sau câu chuyện này.

Sáng mắt  

Đôi mắt là đèn soi của thân thể. Nếu mắt hư hỏng, thì dù bên ngoài trời có sáng chói, ta vẫn thấy một màu đen như đi trong tăm tối. Việc ĐGS chữa lành cho anh mù từ lúc mới sinh để anh được nhìn thấy và nhận ra ánh sáng thật chính là ĐGS. Anh tuy mù thể lý nhưng tinh thần vẫn sáng. Trái ngược với nhiều thành phần trong đám đông vì lý do này hay lý do khác, họ đã không nhận ra CGS dù mắt họ vẫn sáng. Hãy xin ơn chữa lành tật mù thiêng liêng để ta có thể nhận ra Chúa hiện diện trong mọi sự.

Cùng đồng hành với anh mù trên con đường đi để thấy thế giới người mù đang sống cũng giống như thế giới tôi đang sống : đầy tội lỗi, bất công, coi khinh người thấp hèn, bệnh tật …Những người xung quanh nhìn anh với ánh mắt coi thường, dửng dung, vô cảm thậm chí mạt sát anh … (quan điểm của Do thái đối với người bệnh hoạn, tật nguyền : “ do cha mẹ anh ta tội lỗi hay là do anh ta…?”. Ngày nay, ta đọc trên báo, xem đài, trên mạng : biết bao cảnh thương tâm vì sự vô cảm, bạo lực, hưởng thụ, bất công, phân biệt đối xử …

Người mù cần được chữa lành - thế giới cần được chữa lành - mỗi người chúng ta cần được chữa lành.

Cùng nhau quan sát anh mù để thấu cảm tình trạng của anh và lắng nghe nỗi lòng của anh : mù nên suốt thời gian dài sống trong màu đen tăm tối – không thấy vẻ đẹp của thiên nhiên, con người… - không phân biệt được bóng tối và ánh sáng… - bị khinh rẻ, sống cô đơn lang bạt đầu đường xó chợ … anh khao khát được thấy là dường nào.

 Bạn có bao giờ tạ ơn Chúa về đôi mắt của mình, về tất cả những gì bạn có trong thực tế cuộc sống mình ? Hay bạn chỉ trách Chúa sao không ban cho tôi điều này điều nọ giống như người khác ?

 Ngoài tật mù thể lý còn có nhiều loại mù khác : mù văn hóa (thiếu học, mù chữ, mù kiến thức tri thức) – mù quáng (gây nhiều hậu quả tai hại : ví dụ : vì tham lam, hoàng hậu Ideven vợ của Akhap tham vườn nho của người nghèo Navot ; vì ghen tuông Saun tìm cách giết David chỉ bởi 1 lời tung hô của dân chúng (x. 1Sm 18) ; vì dục vọng David tim cách giết tướng Uria để chiếm đoạt bà Batseva (x. 2Sm11) – người mù quáng không nhận biết mình nên không thấy cần phải được cứu) - mù tinh thần (nhìn lệch lạc các vấn đề, sai sự thật hoặc không dám nhận ra sự thật) – mù tâm hồn (sống sai lương tri của con người vì ích kỷ hoặc suy nghĩ nông cạn hời hợt nên không nhận ra giá trị của người thân cận, lên án cách hồ đồ, thiếu công bình bác ái) – mù về bản thân (không biết rõ về chính mình như tài năng, giới hạn, khiếm khuyết nhưng lại tỏ ra sáng về chuyện người khác – mù về tha nhân (không nhận thấy hay không muốn thấy điều tốt nơi người khác, chỉ thấy tiêu cực, không có lòng thương xót…) – mù về Thiên Chúa ( không nhận ra tinh thương Chúa dành cho mình, không nhận ra Chúa hiện diện, đồng hành nơi tha nhân, qua Lời Chúa, Bí Tích Thánh Thể…không tin Chúa hiện diện…)

Bạn xem mình đang bi tật mù nào và hãy khao khát xin Chúa chữa lành.

Một người tên Giêsu xuất hiện : đời anh mù thay đổi

- Nỗi lòng anh mù đã thấu đến lòng ĐGS, Ngài đến để giải thoát anh : đi ngang qua, Ngài nhìn thấy anh. Ta lưu ý từ nhìn thấy : bao nhiêu người cũng đi qua… nhưng CG nhìn thấy anh – Ngài xức bùn vào mắt anh và bảo anh đến hồ Si-lô-ê mà rửa (c. 6-7) (hôm nay Chúa cũng đi ngang qua đời tôi, Ngài cũng muốn làm điều gì đó cho tôi, nhưng tôi có dám để cho Ngài hành động không ? Tôi có bước ra khỏi chính mình để làm theo lời Ngài dạy không ?).

- Anh mù đã nghe và làm theo : anh đi đến giếng Silôê mà rửa, mắt anh được sáng. Cách làm của ĐGS xem ra không mấy hợp lý nhưng sao anh mù lại nghe theo ? Phải chăng cử chỉ ân cần và sự quan tâm của ĐGS làm anh mù ấm lòng và an tâm ? Anh đã tin và đã được sáng mắt nhưng từ đây cuộc đời anh dậy sóng bởi những quan điểm hẹp hòi của những người xung quanh :          

. Những người láng giềng thì ngạc nhiên, thắc mắc không biết có phải đúng là anh không ? (bởi hàng ngày họ bàng quang vô cảm…).

. Giới lãnh đạo thì xoi mói, hạch hỏi, điều tra, mạt sát anh và lên án ĐGS vì đã làm việc này trong ngày Sabbat. Sau cùng họ trục xuất anh khỏi Hội đường. Bị trục xuất là một điều nhục nhã, anh càng cô đơn. Bóng tối nệ luật, vụ hình thức đã làm tê liệt khả năng đối thoại và nhìn nhận sự thật.  Ý Thiên Chúa là tiêu chuẩn để đánh giá chứ không phải bên ngoài.

. Cha mẹ anh thì sợ bị liên lụy nên không dám đứng về phía anh, anh lại càng đau xót hơn ( có thể nói tất cả bọn họ đều không có lòng thương xót đối với anh mù)

. Phần anh vẫn đơn sơ, kiên trì, can đảm nói lên sự thật dù bị chống đối, bị thiệt thòi. 

Bạn rút ra bài học gì qua thái độ của những hạng người trên ? Hôm nay, nếu bạn là một trong những hạng người ấy thì bạn sẽ ứng xử ra sao ? Thái độ của bạn thế nào trước những người khốn khổ thấp hèn ?

Hành trình đức tin của anh mù : sáng mắt sáng lòng

Làm theo lời ĐGS : đi đến hồ Si-lô-ê  (tin rồi thì không ở yên một chỗ nhưng dấn thân, lên đường hành động) rửa và được sáng mắt. Anh vui mừng biết ơn vì được chữa lành đồng thời can đảm nói lên sự thật và bênh vực, làm chứng cho ĐGS. Anh nhìn nhận vấn đề đúng đắn và sẵn sàng đối thoại dù bị xử ép. Anh luôn vững vàng trước thử thách ngày càng tăng : “ chính tôi là người mù đó”. Niềm tin nhân lên khi người nhà thờ ơ vì sợ.

Anh mù cô đơn trong hành trình đức tin ( gia đình lãnh đạm, xã hội từ chối, tôn giáo chất vấn nghi kỵ ) nhưng anh vẫn trung thành dù phải đối diện với quyền lực tôn giáo, vẫn dứt khoát trong lựa chọn của mình. Mắt anh sáng, lòng anh được mở ra.

Tiến trình đức tin của anh mù về ĐGS  gồm 4 bước :

 Từ “một người tên là Giêsu (trước những câu hỏi của người chung quanh) đến  Ngài là vị ngôn sứ (trước những chất vấn của người Phariseu) rôi Người từ TC mà đến (lúc bị mạt sát, khinh dễ và biện luận vững chắc của anh để bênh vực ĐGS x.Ga 9, 31-32) và sau cùng tuyên xưng :Thưa Ngài tôi tin(khi bị trục xuất x.Ga 9,38). Niềm tin của anh tăng dần theo với thử thách. Thử thách càng cao, đức tin càng mạnh. 

Đức tin giống như hạt ngọc, càng mài giũa càng sáng. Đức tin giống như ngọn đèn, cần phải có dầu mới tỏa sáng. Anh mù đã kiên trì vượt qua thử thách nên đã thắng. Anh đã bước ra khỏi đêm tối nhờ gặp ĐGS : nguồn ánh sáng và mở lòng ra với Người.

Bạn được mời gọi nhìn lại xem mình đang ở trong trạng thái mù lòa nào ? Bạn đang chiến đấu với đêm tối nào đe dọa niềm tin ? (bóng tối nghi nan, thất vọng hay bóng tối dục vọng thấp hèn, ghen tương, tự mãn, kiêu căng, hờn giận, ích kỷ…) Bạn đã chiến đấu ra sao để vượt qua ?

Anh mù đã giữ vững ngọn đèn đức tin, còn bạn ngọn đèn đức tin Chúa trao trong ngày nhận lãnh BT Rửa tội, bạn đã tỏa sáng như thế nào ?Đèn của bạn còn dầu hay đã cạn dần?

 Những lúc sóng gió của cuộc sống, bạn có luôn sống trong hy vọng và tín thác vào Chúa Quan Phòng?

Một khi đã gặp Chúa thì không thể không loan báo và làm chứng cho Chúa…Bạn được mời gọi xem lại tinh thần truyền giáo của mình, tinh thần ấy còn rực lửa như các Tông đồ, như cha Gioan Martino Moye… hay đã lụi tàn theo năm tháng ? Chúa đang muốn bạn làm gì ( cùng 1 ngọn đèn, ánh sáng Chúa trao nhưng hiệu quả khác nhau tùy thái độ của mỗi người : quay mặt về hướng đèn hay quay lưng) ?

Lạy Chúa Giêsu, xin chữa lành mọi tật mù trong tâm hồn con. Amen

Sr. Anne Thérèse Lan