1. Lời Chúa

Bài Đọc I: Is 66,10-14c

Đây Ta khiến sông bình an chảy vào nó

Bài Đọc II: Gl 6,14-18

Tôi mang trong mình tôi những dấu thánh của Chúa Giêsu

Bài Phúc Âm: Lc 10,1-12.17-20

Sự bằng yên của các con sẽ đến trên người ấy

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.

Khi ấy, Chúa chọn thêm bảy mươi hai người nữa, và sai các ông cứ từng hai người đi trước Người, đến các thành và các nơi mà chính Người sẽ tới. Người bảo các ông rằng: "Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít; vậy các con hãy xin chủ ruộng sai thợ đến gặt lúa của Người. Các con hãy đi. Này Ta sai các con như con chiên ở giữa sói rừng. Các con đừng mang theo túi tiền, bao bị, giầy dép, và đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào nhà nào, trước tiên các con hãy nói: 'Bình an cho nhà này'. Nếu ở đấy có con cái sự bình an, thì sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy. Bằng không, sự bình an lại trở về với các con. Các con ở lại trong nhà đó, ăn uống những thứ họ có, vì thợ đáng được trả công. Các con đừng đi nhà này sang nhà nọ.

"Khi vào thành nào mà người ta tiếp các con, các con hãy ăn những thức người ta dọn cho. Hãy chữa các bệnh nhân trong thành và nói với họ rằng: 'Nước Thiên Chúa đã đến gần các ngươi'."

{"Khi vào thành nào mà người ta không tiếp đón các con, thì hãy ra giữa các phố chợ và nói: 'Cả đến bụi đất thành các ngươi dính vào chân chúng tôi, chúng tôi cũng xin phủi trả lại các ngươi. Nhưng các ngươi hãy biết rõ điều này: Nước Thiên Chúa đã đến gần'. Ta bảo các con, ngày ấy, thành Sôđôma sẽ được xử khoan dung hơn thành này".

Bảy mươi hai ông trở về rất vui mừng và nói rằng: "Thưa Thầy, nhân danh Thầy thì cả ma quỷ cũng vâng phục chúng con". Người bảo: "Ta đã thấy Satan từ trời sa xuống như luồng chớp. Này Ta đã ban cho các con quyền giày đạp rắn rít, bọ cạp, mọi quyền phép của kẻ thù, và không có gì có thể làm hại được các con. Dù vậy, các con chớ vui mừng vì các thần phải vâng phục các con, nhưng hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi trên trời".}

Đó là Lời Chúa

 2. Suy Niệm

Hôm nay, Tin Mừng thuật lại việc Chúa Giêsu sai các Tông Đồ đi rao giảng Tin Mừng. Ngài sai từng hai người đi chung với nhau để nói lên rằng sứ vụ này không phải là của riêng cá nhân, nhưng là sứ vụ của cộng đoàn. Sứ vụ này thật rộng lớn, vì thế Đức Giêsu kêu gọi các môn đệ hãy cầu xin Thiên Chúa là Đấng sai những người loan báo Tin Mừng. Qua đây chúng ta thấy rằng ơn gọi làm người loan báo Tin Mừng là ơn gọi đến từ Thiên Chúa: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về”. Các môn đệ là những người loan báo sự bình an của Thiên Chúa và của Đức Giêsu: “Bình an cho nhà này”. Người cũng nói cho họ biết những khó khăn, thử thách của sứ vụ để không nao núng khi thực tế xảy đến: “Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói”.

Thiên Chúa mời gọi con người cộng tác với Chúa và trở nên sứ giả đem bình an cứu độ đến cho muôn dân. Chúng ta có sẵn sàng trở nên những thợ gặt tốt của Thiên Chúa trong sứ vụ loan báo Tin Mừng? Đời sống của chúng ta có là lời bình an của Thiên Chúa đến cho những người xung quanh?

Lạy Chúa, chúng con ý thức thân phận yếu hèn cùng với sứ mạng cao cả mà Chúa ủy thác. Xin Chúa nhận lời chúng con cầu nguyện và ban ơn nâng đỡ để chúng con chu toàn sứ mạng ấy bằng đời sống bác ái yêu thương. Amen.

Lm Dominico Nguyen