Chị em phục vụ tại Bờ Biển Ngà đã tham dự buổi họp mặt liên tu sĩ toàn Giáo Phận Bondoukou vào ngày 20/02/2022 tại Giáo Xứ Yezimala. Rất nhiều tu sĩ nam nữ từ các Dòng trong Giáo Phận quy tụ về, có những giây phút chia sẻ, lắng nghe, tham dự Thánh Lễ và liên hoan cùng nhau. 

Đó là những giây phút mà chị em có dịp tiếp xúc, gặp gỡ nhiều Hội Dòng khác cùng làm việc trong Giáo Phận, có cơ hội lắng nghe những sẻ chia của họ. 

Các em nhỏ trong Giáo Xứ được tham dự để lắng nghe chia sẻ của quý tu sĩ về các Hội Dòng, để các em hiểu biết thêm về ơn gọi đời sống thánh hiến trong các Dòng Tu. Qua đó cũng gieo mầm ơn gọi trong lòng các em, nếu một ngày nào đó Chúa gọi các em vào đời dâng hiến. 

Xin Chúa chúc lành và ban ơn sức khỏe để chị em chúng con có thể tiếp tục sứ mạng nơi vùng đất xa xôi này.  Xin Chúa cho những hạt giống chúng con gieo vãi được trổ sinh hoa trái như ý Chúa muốn. 

Hình ảnh của buổi họp mặt

Providence Portieux