Con khấn nguyện, thiết tha khao khát

Sống giữ Lời, tín thác, mến yêu

Lòng Thương Xót, Đấng huyền siêu

Ban Lời Hằng Sống, bước theo chân Ngài.

 

Đời lữ thứ đường dài nguy biến

Mưu sa-tan hung hiểm bủa vây

Chúa đưa tay nắm bàn tay

Khi con chìm đắm vũng lầy nhuốc nhơ.

 

Xin ở lại, đến giờ đêm xuống

Xung quanh con tám hướng tối tăm

Bão dông gào thét hung hăng

Chắc con chết mất! Toàn thân hãi hùng.

 

Giữ gìn con tấm lòng trong suốt

Sưởi ấm cơn giá buốt đêm đông

Ban bình an ánh dương hồng

Lửa Tin Cậy Mến khởi nguồn Phục Sinh.

 

Bẻ Tấm Bánh tôn vinh, chúc tụng

Ban Máu, Mình hằng sống thánh thiêng.

Chiên Con hiến tế tinh tuyền

Đền thay, xoá hết tội khiên loài người.

 

Muôn dân nước, chung lời cung chúc

Truyền rao kinh Bát Phúc Hiến Chương

Sẻ chia một Tấm Bánh chung

Một Ly Rượu quý, thần lương nước Trời.

 

Lạy Chúa, Thiên Chúa tôi, hằng có

Đoái thương tôi khốn khó cơ hàn

Bụi tro được phúc Ân ban,

Được hơi thở Chúa trở thành người con.

 

Anna Teresa Thuỳ Linh