Ôi! Rất thánh phút truyền tin năm ấy

Khi loài người chìm đắm biển khổ đau

Chúa đã nghe vực sâu tiếng khẩn cầu

Ngài ban xuống Đấng Thiên Sai cứu chuộc.

 

Diễm phúc hơn người nữ muôn muôn nước

Lời Truyền Tin Mẹ khiêm hạ Xin Vâng

Và suy đi gẫm lại mãi trong lòng

Giây phút ấy, mưa hồng ân tuôn đổ.

 

Ngôi Hai Chúa, Đấng xuống ơn phù trợ

Ngự xuống cung lòng Đức Mẹ Nữ Trinh,

Ngôi Lời nhập thể bởi Chúa Thánh Linh

Thánh Ý Cha, Mẹ hết tình thực hiện.

 

Bảy lưỡi gươm đâm, Mẫu Tâm dâng tiến

Suốt chặng đàng thập tự giá Can-vê

Cùng Người Con Mẹ đau đớn trăm bề

Giây phút cuối nhận lời Con trăng trối:

 

Mẹ Thiên Chúa, mẹ thế nhân, Giáo Hội

Luôn cầu bầu, hằng gìn giữ đỡ nâng

Giúp loài người thoát vực thẳm tối tăm

Mẹ nhắn nhủ, hãy ăn năn cho trót.

 

Lạy Thánh Mẫu, Mẹ của Lòng Thương Xót

Bao tháng năm con lầm lỗi, vong ân

Chúa nhân từ ban tha thứ bình an

Con khẩn nguyện Mẹ cầu bầu cứu giúp.

 

Đường chính trực Chúa Thánh Thần thêm sức

Thực thi Lời, lan toả đến anh em

Ướp mặn đời, xin làm muối, làm men

Cùng với Mẹ phụng thờ tôn vinh Chúa.

Anna Teresa Thuỳ Linh