Ánh dương lên rạng ngời bừng chiếu toả

Lớp lớp muôn triều thần thánh trên trời

Lời tung hô: “Chúa đã sống lại rồi!”

Êm như ru, mà vang hoà vũ trụ.

 

Lòng người thế chợt bừng cơn mê ngủ

Uyên nguyên khắp cõi cảm tạ tán dương

Inh ỏi kèn loa loan báo Tin Mừng

Ấy Vua Cả đã triệt tiêu thần chết.

 

Ma quỷ vực sâu hãi hùng rên siết

Ươm mầm sự dữ nay đã tiêu tan

Người oai phong lẫm liệt. Đấng Khải Hoàn

Gởi trao hiến nguồn tình yêu cứu độ.

 

Chúa yêu con Lòng Xót Thương muôn thuở

Hiến thân treo đồi Thập Giá Can-vê

Uống chén đắng cay, dịu ngọt vỗ về

An ủi, nâng lên từ thân yếu đuối.

 

Phúc Hằng Sống mãi tuôn trào mạch suối

Hầu những ai đến lãnh nhận Thánh Ân

Uống Máu thần thiêng, Thánh Thể trao ban

Cõi thiên quốc Ngài dọn đường đi trước.

 

Soi lối dẫn đường các con cùng bước

In khắc lòng Lời Sự Sống huyền siêu:

“Người hãy yêu thương như Chúa thương yêu.” (Ga 15, 12)

Hô-sa-na! Đấng Phục Sinh vinh thắng.

 Anna Teresa Thùy Linh