Con Một Chúa muôn trùng chí Thánh

Yêu loài người, lãnh án tội đời

Cha trao chén đắng khôn vơi

Xin vâng uống cạn, cứu người điêu linh.

 

Đường Thập Giá khổ hình thảm thiết

Vòng mão gai in vết nhục nhằn

Vua Do Thái, Chúa nhân gian

Đấng cao cả, máu đỏ loang thân mình.

 

Vai gánh nặng tội tình nhân loại

Ngã ba lần, trỗi dậy trước sau

Si-mon thương cảm đớn đau

Ghé vai gánh đỡ, nỗi sầu chia vơi.

 

Ôi! Con cái Chúa tôi đâu tá?

Để người ngoài, xa lạ ủi an

Lòng người con cái thế gian

Vô ơn, bội bạc, muôn vàn đắng cay.

 

Đinh đóng chắc chân tay thập ác

Thân Chúa tôi rách toác, đớn đau

Thiết tha: “Ta khát!”, u sầu

Lưỡi đòng đâm thấu máu trào nương long.

 

Trút hơi thở hồn con phó thác

“Chúng làm điều gian ác, xin tha

Vì lầm lẫn chẳng nhận ra…”

Mạch nguồn thương xót bao la tuôn trào.

 

Cứu giúp con trước bao sa ngã

Thêm sức con chống trả sa tan

Đuổi xua sự dữ tối tăm

Mặt Trời Công Chính Thánh ân chan hoà.

 

Ngôi Thánh Thần, Ngôi Cha, Thánh Tử

Muôn ngàn đời, muôn thuở tôn vinh

Đức Ki-tô đã phục sinh,

Tình yêu Thập Giá uy linh nhiệm mầu.

 

Anna Teresa Thùy Linh