Thánh Thần Chúa đưa Người vào hoang mạc

Bốn mươi ngày cám dỗ bởi Sa-tan

Dã thú bủa vây lớp lớp hàng hàng

Người cầu nguyện, dùng Lời trừ sự dữ.

*****

Người khởi đầu giảng Tin Mừng Thiên Chúa:

“Anh em hãy mau sám hối ăn năn

Hãy tin cậy mến, sống luật Phúc Âm

Vì Thời đã mãn, nước Trời gần đến.” (Mc 1, 15)

 

Giữa cuộc sống đầy thăng trầm hung hiểm

Thú, lợi, danh sao phù phiếm hư vô

Lỡ bước sa chân mang phận tội đồ

Con giãy giụa thoát thân, điều bất khả.

 

Thống hối ăn năn lệ rơi lã chã

Xin xót thương vực con dậy Chúa ơi!

Hơi tàn sức cạn, thân xác rã rời

Tuyệt vọng ê chề, đớn đau chất ngất.

 

Đêm tăm tối cánh tay Ngài dìu dắt

Xin đổ trên con sức mạnh Thần Linh

Dắt con đi đường chính trực quanh minh

Sống Tám mối phúc, Mười điều Chúa dạy.

 

Lời Chúa thực thi mến, tin, trông cậy

Tận tâm chia sẻ bác ái xa gần

Lắng nghe, thông cảm, giúp đỡ tha nhân

Kẻ bị loại trừ, bỏ rơi, oan khuất.

 

Không tìm mắt người cọng rơm cỏ rác

Mà biết lấy đi xà gộc mắt mình

Không loại trừ ai, xin Chúa chúc lành,

Cho tất cả kẻ xa gần khác biệt.

 

Biết cảm thông, biết yêu thương tha thiết

Mọi anh em trong Thiên Chúa là Cha

Thay oán thù bằng nhân hậu, thứ tha

Làm của lễ dâng đầu Mùa Chay Thánh.

 

Anna Teresa Thuỳ Linh