Đêm nay Tu Viện trăng tròn

Tròn như cái tuổi của con Mẹ à!

Đêm nay con lại nhớ nhà!

Ở quê chẳng biết mẹ cha thế nào?

 

Lòng con bỗng thấy nôn nao

Muốn về để được tựa vào bờ vai

Nhưng dù hẹn mấy ngày mai...

Thì con vẫn chọn theo Ngài Giê su

 

Mẹ ơi! Con sống đời Tu

Mỗi ngày phải tập khiêm nhu,quên mình

Buồn vui trên bước hành trình

Nhưng con hạnh phúc trong tình Chúa yêu

 

Ở đây con có rất nhiều

Chị em thương mến sớm chiều bên nhau

Đừng lo, con sẽ chẳng sao

Vì ơn Chúa đủ, ban vào đời con

 

Con mong Mẹ ngủ giấc tròn

Cầu Cha khỏe mạnh để con an lòng

Vững tin tình Chúa mênh mông

Sẽ ban hồng phúc ở trong gia đình

 

Đêm nay trăng sáng lung linh

Cùng con khẽ đọc câu kinh cuối ngày

Nhớ thương gửi lại đêm dài

Sớm mai bước tiếp tháng ngày hiến dâng

 

                                          Anna Anh Đào