Đấng mục tử nhân lành chân thật

Hằng chăm lo, chăn dắt chiên mình

Người là cửa chính quang minh

Thuộc tên, nhớ mỗi mùi chiên trong đàn.

 

Mạng sống, Chúa sẵn sàng trao hiến

Bảo vệ chiên cho đến tận cùng

Cỏ xanh bát ngát cánh đồng

Chiên nằm ngơi nghỉ bên dòng suối thiêng.

 

Giữa dông bão triền miên đêm tối

Lời Người hằng soi lối, dẫn đường

Dắt dìu từng bước thăng trầm

Vỗ về, ấp ủ, vô ngần  Xót Thương.

 

Ôi! huyền nhiệm thần lương Thánh Thể

Nuôi xác hồn người thế nơi nơi

“Bánh Hằng Sống, Bánh Bởi Trời

Ai ăn sẽ sống muôn đời ngày sau.” (Ga 6, 58)

 

Con được lãnh phép màu nhiệm lạ

Nhận nhưng không, tất cả nhưng không

Nguyện như nến cháy hao mòn

Cho đi, cho mãi, vẫn còn để cho.

 

Lòng Thương Xót cao như thác núi

Dạt dào ơn cứu rỗi muôn dân

Chúa trên Thập Giá nài van:

“Thứ tha việc họ đã làm, chẳng hay.” (Lc 23, 34)

 

“Đến xem Đấng đầy tay thiện hảo,

Phúc cho ai tìm náu nương Ngài.” (Tv 34, 9)

Nhân lành, chí thánh, quyền oai

Chúa Chiên Lành, hết mọi loài kính tôn.

Anna Teresa Thùy Linh

Con khấn nguyện, thiết tha khao khát

Sống giữ Lời, tín thác, mến yêu

Lòng Thương Xót, Đấng huyền siêu

Ban Lời Hằng Sống, bước theo chân Ngài.

 

Đời lữ thứ đường dài nguy biến

Mưu sa-tan hung hiểm bủa vây

Chúa đưa tay nắm bàn tay

Khi con chìm đắm vũng lầy nhuốc nhơ.

 

Xin ở lại, đến giờ đêm xuống

Xung quanh con tám hướng tối tăm

Bão dông gào thét hung hăng

Chắc con chết mất! Toàn thân hãi hùng.

 

Giữ gìn con tấm lòng trong suốt

Sưởi ấm cơn giá buốt đêm đông

Ban bình an ánh dương hồng

Lửa Tin Cậy Mến khởi nguồn Phục Sinh.

 

Bẻ Tấm Bánh tôn vinh, chúc tụng

Ban Máu, Mình hằng sống thánh thiêng.

Chiên Con hiến tế tinh tuyền

Đền thay, xoá hết tội khiên loài người.

 

Muôn dân nước, chung lời cung chúc

Truyền rao kinh Bát Phúc Hiến Chương

Sẻ chia một Tấm Bánh chung

Một Ly Rượu quý, thần lương nước Trời.

 

Lạy Chúa, Thiên Chúa tôi, hằng có

Đoái thương tôi khốn khó cơ hàn

Bụi tro được phúc Ân ban,

Được hơi thở Chúa trở thành người con.

 

Anna Teresa Thuỳ Linh

Ôi! Rất thánh phút truyền tin năm ấy

Khi loài người chìm đắm biển khổ đau

Chúa đã nghe vực sâu tiếng khẩn cầu

Ngài ban xuống Đấng Thiên Sai cứu chuộc.

 

Diễm phúc hơn người nữ muôn muôn nước

Lời Truyền Tin Mẹ khiêm hạ Xin Vâng

Và suy đi gẫm lại mãi trong lòng

Giây phút ấy, mưa hồng ân tuôn đổ.

 

Ngôi Hai Chúa, Đấng xuống ơn phù trợ

Ngự xuống cung lòng Đức Mẹ Nữ Trinh,

Ngôi Lời nhập thể bởi Chúa Thánh Linh

Thánh Ý Cha, Mẹ hết tình thực hiện.

 

Bảy lưỡi gươm đâm, Mẫu Tâm dâng tiến

Suốt chặng đàng thập tự giá Can-vê

Cùng Người Con Mẹ đau đớn trăm bề

Giây phút cuối nhận lời Con trăng trối:

 

Mẹ Thiên Chúa, mẹ thế nhân, Giáo Hội

Luôn cầu bầu, hằng gìn giữ đỡ nâng

Giúp loài người thoát vực thẳm tối tăm

Mẹ nhắn nhủ, hãy ăn năn cho trót.

 

Lạy Thánh Mẫu, Mẹ của Lòng Thương Xót

Bao tháng năm con lầm lỗi, vong ân

Chúa nhân từ ban tha thứ bình an

Con khẩn nguyện Mẹ cầu bầu cứu giúp.

 

Đường chính trực Chúa Thánh Thần thêm sức

Thực thi Lời, lan toả đến anh em

Ướp mặn đời, xin làm muối, làm men

Cùng với Mẹ phụng thờ tôn vinh Chúa.

Anna Teresa Thuỳ Linh

 

1-

Đức Ki-tô đầy lòng trắc ẩn

Lòng Xót Thương, tuyệt phẩm đời đời

Dang tay cứu độ muôn người

Từ trên thập giá phán Lời thứ tha. 

2-

Lòng Thương Xót, Nhà Cha Thiên Quốc

Thầy Giê-su đi trước dọn đường

Lễ ban chiều Chúa tiến dâng

Đẹp lòng Cha Cả, dọn phần cho ta. 

3-

Lòng Thương Xót bao la ân phúc

Dù con người bất phục, yếu hèn

Cứu thế nhân, xóa tội khiên

Ghé vai gánh tội, Con Chiên Chúa Trời. 

4-

Lòng Thương Xót đời đời chiếu giãi

Thương đoàn con còn mải mê lầm

Sao chưa biết Chúa từ nhân

Mau về ẩn náu Thánh Tâm ngọt ngào. 

5-

Lòng Thương Xót dạt dào tuôn đổ

Trên những người đói khổ, lầm than

Lòng lân tuất Chúa vô ngần

Đưa về hiệp nhất một ràn chiên ngoan. 

6-

Lòng Thương Xót mênh mang hồng phúc

Thơm hương trời nhân đức toả lan

“Học cùng Tôi, Chúa Chiên lành

Khiêm nhu, nhẫn nại, để dành đời sau.” (Mt 21, 28) 

7-

Lòng Thương Xót là đầu muôn vật

Là cánh chung trời đất càn khôn

Cao cung lên mọi tâm hồn

Ca khen danh Chúa chín tầng trời cao. 

8-

Lòng Thương Xót dạt dào tình Mến

Bao linh hồn khẩn nguyện thiết tha

Nguồn ơn cứu độ chan hoà

Như mưa nắng đổ, sương sa ơn Trời. 

9-

Lòng Thương Xót có Lời cứu rỗi

Bao linh hồn lạnh nguội, khô khan

Tình bao la mãi hoà chan

Ăn năn sám hối, Chúa ban phúc lành. 

******* 

Muôn chúc tụng, vinh danh Thiên Chúa

Lòng Xót Thương chan chứa suối nguồn

Hiệp hành, hiệp nhất, hiệp thông

Đoàn con tín thác, tán dương tôn thờ. 

Anna Teresa Thùy Linh

Ánh dương lên rạng ngời bừng chiếu toả

Lớp lớp muôn triều thần thánh trên trời

Lời tung hô: “Chúa đã sống lại rồi!”

Êm như ru, mà vang hoà vũ trụ.

 

Lòng người thế chợt bừng cơn mê ngủ

Uyên nguyên khắp cõi cảm tạ tán dương

Inh ỏi kèn loa loan báo Tin Mừng

Ấy Vua Cả đã triệt tiêu thần chết.

 

Ma quỷ vực sâu hãi hùng rên siết

Ươm mầm sự dữ nay đã tiêu tan

Người oai phong lẫm liệt. Đấng Khải Hoàn

Gởi trao hiến nguồn tình yêu cứu độ.

 

Chúa yêu con Lòng Xót Thương muôn thuở

Hiến thân treo đồi Thập Giá Can-vê

Uống chén đắng cay, dịu ngọt vỗ về

An ủi, nâng lên từ thân yếu đuối.

 

Phúc Hằng Sống mãi tuôn trào mạch suối

Hầu những ai đến lãnh nhận Thánh Ân

Uống Máu thần thiêng, Thánh Thể trao ban

Cõi thiên quốc Ngài dọn đường đi trước.

 

Soi lối dẫn đường các con cùng bước

In khắc lòng Lời Sự Sống huyền siêu:

“Người hãy yêu thương như Chúa thương yêu.” (Ga 15, 12)

Hô-sa-na! Đấng Phục Sinh vinh thắng.

 Anna Teresa Thùy Linh