Một bài hát thật quen thuộc đã được lấy ý từ Thánh Vịnh 110 của nhạc sĩ Kim Long, khi cất lên dường như mỗi người trong chúng ta đều có thể hình dung chung quanh mình là một đoàn người thật đông đảo đang hát bài ca tạ ơn, chúc tụng và tôn vinh Chúa: “Giữa nhóm chính nhân và nơi công đường, con dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Vĩ đại dường bao công việc Chúa làm, người người thích thú mong am tường...”

Ngày 15 tháng 11 năm 2011 đến ngày 15 tháng 11 năm 2023, Tỉnh Dòng Chúa Quan Phòng Việt Nam đã được tái cấu trúc thành 3 Tỉnh Dòng: Tỉnh Dòng Cần Thơ, Tỉnh Dòng Cù Lao Giêng và Tỉnh Dòng Kon Tum nay là Tỉnh Dòng Tây Nguyên. Như thế việc tái cấu trúc này đã tròn 12 năm.

Mười hai năm tròn, một chặng đường rất đẹp để cô bé gái hoặc chú trai nhỏ kết thúc chương trình tiểu học và bước vào một thế giới rộng hơn với nhiều bạn bè hơn và học nhiều môn học hơn… đó là những năm đầu của chương trình trung học.

Và con số 12 cho phép tôi liên tưởng đến một chú bé tên là I-xa-ac trong Kinh Thánh Cựu Ước, và đây là trích đoạn câu chuyện của chú bé: “Ông Áp-ra-ham lấy củi dùng để đốt lễ toàn thiêu đặt lên vai I-xa-ác, con ông. Ông cầm lửa và dao trong tay, rồi cả hai cùng đi. I-xa-ác thưa với cha là ông Áp-ra-ham: “Cha!” Ông Áp-ra-ham đáp: “Cha đây con!” Cậu nói: “Có lửa, có củi đây, còn chiên để làm lễ toàn thiêu đâu?” Ông Áp-ra-ham đáp: “Chiên làm lễ toàn thiêu, chính Thiên Chúa sẽ liệu, con ạ.” Rồi cả hai cùng đi... (ST 22,6-8…)

Vâng! chính Thiên Chúa sẽ liệu. Đọc lại những biến cố thăng trầm của Thế Giới, của Hội Dòng v.v… là những kinh nghiệm sống trong đức tin. Thiên Chúa Quan Phòng đã, đang và sẽ hiện diện, điều hành lịch sử nhân loại. Ngài luôn nhớ đến Tỉnh Dòng nhỏ bé này cũng như Thiên Chúa hằng nhớ đến từng người trong chúng ta. Dường như các nữ tu Chúa Quan Phòng thuộc Tỉnh Dòng Tây Nguyên trong thời gian đầu tái cấu trúc 3 Tỉnh Dòng đều cảm nghiệm được câu trả lời của ông Áp-ra-ham dành cho con mình. “Chính Thiên Chúa sẽ liệu, con ạ!”

Ngài sẽ liệu mọi sự vì Ngài là Thiên Chúa Quan Phòng. Ngài là Cha, là tình yêu… Đọc lại ký ức của Tỉnh Dòng 12 năm trước để chúng ta cùng tạ ơn Chúa và sống mãnh liệt hơn sự phó thác cho Chúa Quan Phòng. Ngài yêu mọi người và muốn cho từng người được hạnh phúc.

Chúa muốn chúng ta được hạnh phúc vì Ngài là Cha, là cội nguồn tình yêu. Đức Thánh Cha Phanxicô đã xuất bản một cuốn sách bằng tiếng Ý có tựa đề Ti voglio felice. Il centuplo in questa vita – Tôi muốn bạn hạnh phúc: Gấp trăm lần trong cuộc đời này”. Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “Thiên Chúa yêu chúng ta nhiều đến nỗi Ngài vui mừng và hài lòng về chúng ta. Ngài yêu chúng ta bằng tình yêu nhưng không, nghĩa là một tình yêu vô hạn và không mong được đền đáp. (Tháng 11,2022)

Sự thật tiên quyết mà tôi muốn nói với từng người trong các bạn là: ‘Thiên Chúa yêu thương bạn’. Dù bạn đã nghe hay chưa về điều này thì cũng không có gì khác biệt. Tôi muốn nhắc bạn về rằng: Thiên Chúa yêu thương bạn. Đừng bao giờ nghi ngờ điều này, bất kể điều gì có thể xảy đến với bạn trong cuộc sống. Trong mọi khoảnh khắc, bạn đều được Thiên Chúa yêu thương vô hạn”.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã tâm đắc, đã cảm nghiệm một Thiên Chúa tình yêu trong chính cuộc sống của Ngài. Tôi là một đứa trẻ sinh non, xin được cùng nhịp bước với Đức Thánh Cha và mọi người trên đường lữ khách này để ca tụng, để tạ ơn một Thiên Chúa Tình Yêu và cùng với mọi người tôi xin chung lời ca ngợi, tôn vinh và hát dâng kính Chúa:

Ha-lê-lui-a. Tôi xin hết lòng cảm tạ CHÚA,

Trong cộng đoàn chính nhân, giữa lòng đại hội.

Bằng Nhẫn