Giáng sinh về  bừng lên ánh sáng

Chúa đến làm Người giữa đêm đông

Không gian hiu quạnh không người biết

Chúa Con vì yêu xuống thế này

 

Con  quỳ đây bên máng cỏ hèn

Âm thầm dâng Chúa tấm lòng con

Dâng Chúa tất cả đời nhân thế

Dâng Chúa bước đường đời hiến dâng

 

Ôi tình yêu Chúa thật bao la

Lòng Chúa thương con quá hải hà

Bao lần sa ngã vì yếu đuối

Chúa vẫn ân cần đón nhận con

 

Lòng con cảm tạ tri ân Chúa

Vì yêu Chúa sống kiếp phàm trần

Vì yêu chịu chết cho con sống

Tình Chúa diệu huyền nói sao cân

 

Quỳ bên máng cỏ con thầm thỉ

Trung kiên theo Chúa mãi đến cùng

Khó khăn gian khó không dừng bước

Con quyết đáp đền tình Chúa yêu.

 

Giáng sinh 2021

Sr Maria Sương Hoa - Nữ Tu Chúa Quan Phòng Cần Thơ