Giáo hội dành riêng tháng 5 còn gọi là tháng hoa để tôn vinh Đức Maria. Đức Giáo hoàng Piô XII, trong Thông điệp "Đấng Trung gian Thiên Chúa", đã nói :  "việc tôn kính Đức Mẹ trong tháng Năm là việc đạo đức được thêm vào nghi thức Phụng vụ, được Giáo hội công nhận và cổ võ". Đức Thánh Giáo hoàng Phaolô VI, trong Thông điệp Tháng Năm, số 1 viết : "Tháng Năm là Tháng mà lòng đạo đức của giáo dân đã kính dâng cách riêng cho Đức Mẹ. Đó là dịp để "bày tỏ niềm tin và lòng kính mến mà người Công giáo khắp nơi trên thế giới có đối với Đức Mẹ Nữ Vương Thiên đàng. Trong tháng này, các Kitô hữu, cả ở trong thánh đường cũng như nơi tư gia, dâng lên Mẹ từ tấm lòng của họ những lời cầu nguyện và tôn kính sốt sắng và mến yêu cách đặc biệt. Trong tháng này, những ơn phúc của Thiên Chúa nhân từ cũng đổ tràn trên chúng ta từ ngai tòa rất dồi dào của Đức Mẹ." 

 1. Đời sống thánh hiến với tiến trình hiệp hành 

Ngày  17/1/2022, Đức Hồng Y João Braz de Aviz, Tổng Trưởng Bộ Đời sống Thánh hiến và Hiệp hội Đời sống Tông đồ cùng với Đức Hồng Y Mario Grech, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục đã gửi một lá thư đến các Bề trên Thượng cấp của các Dòng tu Đời sống Thánh hiến và Hiệp hội Đời sống Tông đồ ; các Liên hiệp Bề trên Thượng cấp (USG), Liên hiệp quốc tế Bề trên Thượng cấp (UISG) và Hiệp Hội toàn cầu các Tu hội đời (CMIS) với những thông tin liên quan đến việc hướng dẫn họ tham gia vào tiến trình hiệp hành của Thượng Hội đồng Giám mục XVI. Văn thư này đã xác định và hướng dẫn : 

 • “Lịch sử của Anh chị em là lịch sử của Giáo hội và câu chuyện của Giáo hội là câu chuyện của Anh chị em.” (phần mở đầu)
 • “Những người nam và nữ thánh hiến, cũng như mọi thành phần Dân Chúa, được mời gọi góp phần mình vào ơn gọi ngôn sứ và việc phân định trước hết trong các Giáo hội địa phương nơi họ hiện diện.” (số 2)
 • “Những người nam và nữ thánh hiến, và chính các cộng đoàn, tùy theo đặc sủng và trong phạm vi hiến định của mình, phải tham gia tích cực vào con đường hiệp hành của các Giáo hội địa phương, nơi họ sống đặc sủng và thi hành thừa tác mục vụ của mình.”(số 2)
 • “Các thành viên của các Dòng tu nên suy ngẫm về sự đóng góp mà đời sống thánh hiến, vốn luôn được đặc trưng bởi các phong cách và hình thức tham gia vào đời sống và quản trị của các cộng đoàn, có thể cống hiến cho sự tăng trưởng của một Giáo hội hiệp hành đích thực.”(số 3)

 2. Đời sống Thánh hiến noi gương Đức Maria sống hiệp hành : Hiệp thông, tham gia và sứ vụ. 

Đức Maria là mẫu mực cho việc thánh hiến và đi theo Đức Kitô- Sequela Christi : “Tất cả các Dòng tu đều xác tín rằng sự hiện diện của Đức Maria có một tầm quan trọng cơ bản cho đời sống thiêng liêng của mỗi tâm hồn được thánh hiến, và cho sự bền vững, hợp nhất và tiến triển của toàn thể cộng đoàn” Đức Trinh Nữ thông ban tình yêu để họ có thể hiến dâng cuộc sống cho Đức Kitô mỗi ngày, cộng tác với Người để cứu độ thế giới. Chính vì thế, lòng thảo hiếu với Đức Maria là nẻo đường ưu tiên giúp trung thành với tiếng gọi đã nhận và là một trợ giúp rất hữu hiệu để tiến tới trong việc đáp trả và sống sung mãn ơn gọi của mình  (ĐSTH 28)

 a. Mẫu gương sống hiệp thông của Đức Maria

 

Đức Maria đã trở thành mẫu gương cho đời sống thánh hiến bằng chính những tâm tình và cách sống hiệp thông :

 • Hiệp thông với chương trình của Thiên Chúa trong ân sủng : Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." (Lc 1, 28). Sứ thần Gabriel gọi Đức Trinh Nữ Maria là "Đấng Đầy Ân Sủng", được Thiên Chúa sủng ái. Đây là đặc ân hoàn toàn do Thiên Chúa ban cho Mẹ cách nhưng không. Chính trong ân sủng ấy, mà trong hành trình trần gian Mẹ luôn lắng nghe và suy niệm trong lòng thánh ý Chúa đối với Con Mẹ, Mẹ không khước từ một sự cộng tác nào với Thiên Chúa để cộng tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa, Mẹ tự hủy và từ bỏ mọi ý định của riêng mình để Xin Vâng cho trọn thánh ý. 
 • Hiệp thông chia sẻ niềm vui với tha nhân : Bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. Bà vào nhà ông Zacaria và chào hỏi bà Êlizabét. Bà Êlizabét vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần (Lc 1, 39-41)
 • Chị em noi gương Đức Maria sống Hiệp thông bằng cách :
 • Từ bỏ ý riêng của mình để hiệp thông với các chương trình chung và kỷ luật tốt lành của Hội Dòng, Tỉnh Dòng và cộng đoàn
 • Biết tôn trọng phẩm giá và lắng nghe, đón nhận ý kiến của người khác.
 • Luôn thực hành cách sống đồng trách nhiệm và hướng đến những thiện ích chung của Tỉnh Dòng, của cộng đoàn.
 • Luôn ý thức và thể hiện trách nhiệm trong việc trở thành chuyên viên của sự hiệp thông đồng thời biết nỗ lực xây dựng và kiến tạo sự hiệp thông trong đời sống cộng đoàn.

 b. Mẫu gương tham gia của Đức Maria vào chương trình cứu độ 

Đức Maria là chứng nhân về việc tỏ hiện lịch sử của các biến cố cứu độ, những biến cố đạt tới tột đỉnh nơi cuộc Tử nạn và Phục sinh của Chúa Kit ô và đã lưu giữ “tất cả những sự ấy và suy gẫm trong lòng”(Lc 2,19). Đức Maria không phải chỉ hiện diện ở từng biến cố, mà là đã tìm cách nắm bắt được cái ý nghĩa sâu xa của những biến cố ấy, gắn bó tất cả tâm hồn của mình với những gì đang được hoàn thành một cách mầu nhiệm nơi chúng. Bởi thế Đức Maria trở thành một mô phạm siêu việt của việc tham dự tư riêng vào các mầu nhiệm thần linh và chính Mẹ đã hướng dẫn Giáo hội, cổ võ chúng ta trong việc tham dự vào biến cố cứu độ bằng mối liên hệ thân mật riêng tư với Đức Kitô để hợp tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa. 

 • Nền tảng thực sự của việc tham gia mời gọi chị em cần dấn thân phục vụ lẫn nhau qua các ân ban mà chị em đã nhận được từ Chúa Thánh Thần. Trong tiến trình tham gia, chị em noi gương Đức Maria cùng nhau cầu nguyện, lắng nghe, phân tích, đối thoại, biện phân và góp ý cho việc đưa ra các quyết định tham gia phù hợp hết sức có thể với ý muốn của Thiên Chúa và giáo huấn của Giáo hội ( ICT, Syn., 67-68).
 • Khi nỗ lực tham gia các hoạt động chung, Chị em cũng được mời gọi kiên nhẫn để tìm cách giúp những chị em khác, đặc biệt những chị em cá biệt từng bước nhập cuộc trong tiến trình tham gia.
 • Việc tham gia cũng đòi hỏi chị em biết khiêm tốn lắng nghe Việc lắng nghe này tạo ra không gian để chị em cùng nhau lắng nghe Chúa Thánh Thần, và dẫn lối cho những khát vọng của chúng ta đối với tiến trình Hiệp hành của Giáo Hội.

 c. Mẫu gương trong việc thi hành sứ vụ Loan báo Tin mừng 

Công đồng Vatican II đề cao vai trò mẫu gương của Mẹ Maria đối với sứ vụ Tông đồ của Giáo hội bằng nhận định: “Trong đời sống của mình, Vị Trinh Nữ đã trở thành một mô phạm của tình yêu mẫu thân, một mô phạm cần tác động nơi tất cả những ai tham gia sứ vụ tông đồ của giáo hội để tái sinh nhân loại” (LG 65).

Đức Thánh Cha Phanxicô xác định : “ Cùng với Chúa Thánh Thần, Đức Maria luôn luôn hiện diện giữa dân Chúa. Ngài cùng với các môn đệ cầu nguyện để xin Chúa Thánh Thần ngự đến (Cv 1:14) và nhờ đó diễn ra cuộc bùng phát truyền giáo vào ngày lễ Ngũ Tuần. Đức Maria là Mẹ của Hội Thánh truyền giáo, và không có Mẹ, chúng ta không bao giờ có thể thực sự hiểu rõ tinh thần của cuộc tân phúc âm hoá.” (NVTM 284)

 • Giáo Hội hiện hữu để loan báo Tin Mừng. Chị em chúng ta không bao giờ được phép tập trung vào chính mình. Sứ mạng của chúng ta là làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa giữa toàn thể gia đình nhân loại. Khi thực hiện tiến trình hiệp hành, các hoạt động thường nhật của chị em phải mang chiều kích truyền giáo rõ nét.
 • Đức Thánh Cha Phanxicô xác định : Đức Maria là ngôi sao sáng của công cuộc Tân Phúc Âm hóa. “Đức Maria là người phụ nữ đầy đức tin, sống và tiến bước trong đức tin [x. LG 52-69] và “cuộc lữ hành đức tin phi thường của Mẹ biểu thị một điểm qui chiếu cho Hội Thánh”[RM366-367) Đức Maria để mình được Chúa Thánh Thần hướng dẫn trong hành trình đức tin hướng tới sứ mạng phục vụ và sinh hoa kết quả.” (NVTM 287)
 • Khi thi hành sứ mạng Tông đồ, chị em cần tập luyện cho mình có phong cách “Maria”: biết sống khiêm nhường, yêu thương và dịu dàng, có khả năng nhận ra những dấu vết của Thần Khí Thiên Chúa trong những sự kiện lớn cũng như nhỏ; biết liên lỷ chiêm ngắm mầu nhiệm Thiên Chúa trong thế giới chúng ta, trong lịch sử nhân loại và trong đời sống thường ngày của chúng ta; biết cầu nguyện và lao động như Đức Maria ở Nadarét, đồng thời cũng sẵn sàng rời bỏ sự ổn định của cuộc sống để ra đi cách “vội vã” (Lc 1, 39) nhằm phục vụ và đem lại niềm vui cho người khác”(x. NVTM 288)
 • Khi noi gương Đức Maria trong sứ vụ Tông đồ, chị em sẽ có nhiều cơ hội làm lan tỏa Đặc sủng, Linh đạo và sứ mạng của người Nữ tu Chúa Quan Phòng. 

Đức Thánh Cha Phanxicô đã khẳng định : Tiến trình Hiệp hành trên hết và trước hết là tiến trình thiêng liêng.  Noi gương Đức Maria trong tiến trình Hiệp hành : Hiệp thông, tham gia và sứ vụ, sẽ là con đường giúp chị em chúng ta hoàn thành ơn gọi nên thánh trong đời sống thánh hiến. 

 

   Nữ tu Anna Hồ Thị Hạnh -  Giám Tỉnh TD Cù Lao Giêng